Energikoll för lantbruk

Har du en hög energiförbrukning? Vill du ha konkreta råd på energiåtgärder? Vi energirådgivare kan hjälpa dig!

Energikartläggning på lantbruk innehåller

  • Kartläggning av energianvändningen
  • Nyckeltal för produktion
  • Energiplan med åtgärder
  • Uppskattning av besparingspotential och kostnader för olika åtgärder

Det finns ekonomiskt stöd att få både från Energimyndigheten och Jordbruksverket via Greppa Näringen (Energikollen) för att göra energikartläggningar.

Förutom att man kan bli energieffektivare när man gjort en energikartläggning är det ett krav om man bedriver ekologisk produktion. En energikartläggning ger extra poäng när man söker bland annat investeringsstöd.

Vill du veta mer? Fyll gärna i en intresseanmälan så kontaktar vi dig.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.