Energigrödor

Funderar du på att odla en energigröda?

Det kan vara raps, ryps för oljeutvinning, rörflen till bränsle eller strö. Salix, hybridasp eller poppel till bränsle.

Grödorna är solfångare som genererar biomassa som vi kan lagra och använda senare och på annan plats. Frågor kring energigrödor täcker ofta flera kompetensområden som t.ex. energi, växtodling och skogsbruk. Hushållningssällskapet kan ge dig helhetslösningen.

Vi hjälper dig med en förstudie där vi tar reda på vad vill du odla? Vad passar att odla hos dig? Vilken marknad har produkterna ?

Vi gör en handlingsplan där vi tittar på ekonomi och kalkyler och ser vad som passar bäst för dig. I handlingsplanen tar vi även fram:

  • Affärsupplägg
  • Potentiella kunder
  • Avtal

Kontakta någon av energirådgivarna hos ditt närmaste Hushållningssällskap så berättar vi mer.