Strategi

Strategi

Vad ska jag satsa på? Har jag förutsättningar att expandera? Hur kan jag förbättra min lönsamhet?

Omvärlds- och marknadsanalys

Som företagare måste du anpassa dig till nya förhållanden i omvärlden och hela tiden utveckla din verksamhet. En omvärlds- och marknadsanalys underlättar din planering på både kort och lång sikt.

Företagsanalys: Lönsamhet och ekonomisk ställning

Företagsanalysen visar det verkliga resultatet, utvecklingen i företaget, hur finansieringen skett och om det finns resurser till nya investeringar. Läs mer

Nyckeltalsjämförelse

Med nyckeltal får du mått på lönsamhet och stabilitet i ditt företag och kan jämföra med andra i branschen.

Målformulering

Att formulera mål för verksamheten är nödvändigt för att du framgångsrikt ska kunna driva företaget vidare.

Affärsplan

För att lyckas med att starta eller utveckla ett företag/en affärsidé krävs ofta en affärsplan. Vi är gärna ditt bollplank och hjälper dig med att bedöma och strukturera upp din affärsidé, dina mål och utvecklingsplaner. Vidare kan vi upprätta realistiska kalkyler med bedömning av möjligheter och risker för din verksamhet på landsbygden.

Gårdsråd

Att bild gårdsråd/gårdsstyrelse är ett sätt för dig att få fler olika infallsvinklar och tankar på verksamheten och dess utveckling. Ett gårdsråd är till stor nytta för företagets framtid.

Generationsskifte

Vi hjälper dig att ta fram underlag för överlåtelse av fastighet och drift, som ser till föräldrar, syskon,  och den tänka brukarens situation. Målet är en rimlig belastning för den nye brukaren, minimering av skatter och avgifter och en för alla parter acceptabel lösning. Läs mer

Välj Ekonomi i ämnesområdet nedan för att hitta din rådgivare hos HIR Skåne.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.