Övriga tjänster

Övriga tjänster

Vad vill du lära nytt?

Kalkylhäften

Varje år ger vi ut växtodlings- och djurkalkyler för södra Sverige med uppdaterade priser. Ett bra verktyg vid lönsamhetsjämförelser över åren och med det egna företaget.

Utbildning, föredrag och faktaartiklar

Kurser med företags- och ekonomisk inriktning till lantbruksföretaget. Vi håller kurser och skriver faktaartiklar med företags- och produktionsekonomisk inriktning till lantbruksföretaget.

Avtalsskrivning

Upprättande av bland annat arrendeavtal samt  samarbetsavtal om maskiner, djur och driftsbolag.

Välj Ekonomi i ämnesområdet nedan för att hitta din rådgivare hos HIR Skåne.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.