Produktionsgrenskalkyler

  • Vad kostar det att producera olika grödor?
  • Hur lönsam är olika djurproduktioner?
  • Var hittar jag uppgifter för att själv räkna på mitt företags produktionsgrenar?

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge ger tillsammans med HIR Skåne och Hushållningssällskapen i södra Sverige årligen ut efterkalkyler i form av bidragskalkyler för växtodling och husdjur. Häftet för växtodling omfattar olika grödor vid olika avkastningsnivåer. Häftet för husdjur omfattar olika produktionsinriktningar vid olika intensitet och avkastning. Bidragskalkylerna är framtagna med priser och förutsättningar som gällt det senaste gångna året. Kalkylerna ger en generell bild av lönsamheten i olika produktionsgrenar samtidigt som förklarande text beskriver poster i kalkylerna. Med vägledning i uppställningen kan den intresserade skapa en egen anpassad kalkyl för sitt företag.

Vill du beställa? Ring vår växel på tel. 0480-156 70 eller fyll i formuläret nedan.

Beställning av produktionsgrenskalkyler med aktuella priser för 2016 - Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge

Efterkalkyler för ett flertal grödor och olika husdjursproduktioner tas fram varje år. Våra produktionsgrenskalkyler med aktuella priser för 2016 finns i två häften, växtodling och husdjur. Priset för bidragskalkylerna är 475 kr/häfte exkl. moms. Köper du båda får du rabatt på 60 kr, det vill säga en komplett uppsättning kalkyler kostar 890 kr + moms. (Då 2016 års kalkyler är under produktion levereras dessa först månadsskiftet jan./feb. 2017. Däremot finns 2015 års kalkyler i lager och levereras direkt).
  • Fyll i ditt för- och efternamn
Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.