Maskinkostnadskalkyler

Vill du få bättre koll på maskinkostnader inom jordbruket? Beställ material av oss.

Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge i samarbete med Maskinkalkylgruppen presenterar exempel på maskinkostnader inom jordbruket. Häftet innehåller de flesta av lantbrukets maskiner och presenterar till exempel timkostnader, kapacitet, hektar-kostnader och bränsleförbrukning.

Häftet kommer ut en gång om året. Vill du beställa? Ring vår växel på tel. 0480-156 70.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.