Investeringsstöd

Investeringsstöd

Investeringar för att öka konkurrenskraften inom jordbruk, trädgård och rennäring
Det här kan du få stöd för:

  • om-, ny- och tillbyggnation, inklusive utrustning för exempelvis mjölkning, foder- och gödselhantering samt gödsellagring
  • växthus med utrustning
  • tunnlar samt träd och buskar för odling av frukt och bär
  • anläggningar för dränering, strukturkalkning
  • anläggningar för torkning och lagring av skörd
  • stängsel för att hålla ren, hjort och annat vilt samt för skydd av frukt- och bärodling
  • utrustning och maskiner inom alla produktionsgrenar

Du kan däremot inte få stöd för maskinhallar, halmlager, gårdsverkstäder, motorfordon, terrängmotorfordon, släpvagnar och konventionella fältmaskiner.

Dessutom kan det finnas regionala begränsningar för vad du kan söka stöd för.

Ansökan görs numer på jordbruksverkets hemsida med hjälp av din eller din rådgivares e-legitimation. Taket på stödbeloppet är 3 miljoner på en treårsperiod. Viktigt att tänka på är att investeringen inte får påbörjas innan ansökan skickats in.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.