Tvärvillkorsrådgivning

Vill du veta vad tvärvillkoren innebär för ditt jordbruksföretag? Vet Du vad som händer med dina stöd om du inte lever upp till kraven?

Tvärvillkoren är många och dess tolkningar komplexa. Syftet med tvärvillkoren är bland annat att se till att de som värnar om miljö, djur och hälsa får ersättning fullt ut för sitt arbete vilket gör systemet mer rättvist.

En avvikelse mot tvärvillkoren kan däremot få stora ekonomiska konsekvenser i form av sanktioner på gårdsstöd, kompensationsbidrag och miljöersättningar.

Kontakta ditt Hushållningssällskap redan idag för boka en tid för genomgång.