Handla på Stödrättsbörsen

stodrattsborsen_annons_jan2015.inddStödrättsbörsen är den enda stödrättsförmedlaren med helhetsgrepp och en självklar kontakt för dig som har underskott eller överskott av stödrätter.

  • Vi letar upp köpare respektive säljare åt dig
  • Upprättar köpehandlingar
  • Säkrar betalningen via ”spärrat konto”
  • Anmäler överföringar till Jordbruksverket
  • Publicerar statistik över gjorda affärer
  • Garanterar att affären går igenom

Handeln kommer att ske på torsdagar from jan/februari (beroende på efterfrågan).Vid låg omsättning kan Stödrättsbörsen besluta att ställa in vissa handelsdagar. Alla bud är offentliga vad det gäller pris och kvantitet däremot naturligtvis inte namn.

Skäl att handla med stödrätter:

  • Det kan vara aktuellt att handla med stödrätter om du ska arrendera till mark som du vill kunna söka gårdsstöd för.
  • Om du har för få eller för många stödrätter.
  • Att öka eller minska sitt eget gårdsstöd.

Statistik och mäklarkontakter publiceras på Stödrättsbörsens hemsida.

Tillvägagångsätt:

1. Fyll i budblanketten. Om du inte kan skriva ut blanketten kan vi skicka en med vanlig post och om du är osäker på hur du ska fylla i kan du läsa i broschyren eller ringa undertecknad.

2. Skicka in blanketten

 

 

 

Ifylld blankett skickas till:
Stödrättsbörsen
Gamlebygymnasiet
594 32 GAMLEBY

Kontakt stödrättsbörsen på Gotland:

Vill du ha råd kring handel med stödrätter på stödrättsbörsen kontakta:
Bengt Viken
0498-20 22 44, 070-775 76 33 bengt.viken@hushallningssallskapet.se

 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.