Stödrättsbörsen

Handel på Stödrättsbörsen sker från februari 2019 till 14 juni 2019. Du kan lämna in ditt bud via din mäklare.

Stödrättsbörsen är den enda stödrättsförmedlaren med helhetsgrepp och en självklar kontakt för dig som har underskott eller överskott av stödrätter.

  • Vi letar upp köpare respektive säljare åt dig
  • Upprättar köpehandlingar
  • Säkrar betalningen via ”spärrat konto”
  • Anmäler överföringar till Jordbruksverket
  • Publicerar statistik över gjorda affärer
  • Garanterar att affären går igenom

Handeln kommer att ske på torsdagar from februari (beroende på efterfrågan).

Vid låg omsättning kan Stödrättsbörsen besluta att ställa in vissa handelsdagar. Alla bud är offentliga vad det gäller pris och kvantitet däremot naturligtvis inte namn.

Blanketter och information

Broschyr 2019
Fullmakt 2019 ifylld
Priser och villkor 2019
Stödrättsblankett 2019-2 med logga, Värmland

Kontakt
Vill du ha råd kring handel med stödrätter på stödrättsbörsen kontakta:
Bengt Andréson, 070-829 09 31

Statistik och mäklarkontakter publiceras på Stödrättsbörsens hemsida 

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.