Krisstöd 2019

Från den 15 april och fram till 20 maj går det att söka Krisstöd 2019 med anledning av torkan 2018.

Stödet söks på jordbruksverkets hemsida och kan sökas av lantbrukare eller av ombud (tex konsult). Stödet baseras dels på arealen från 2018 års ansökan. Stödet beräknas bli enligt nedan;

· 235 kr/ Ha spannmål och frövall

· 670 kr/ ha oljeväxter och proteingrödor.

Dessutom ges ett stöd till djurproduktion enligt:

· 450 kr/ djurenhet för nöt i 2018 år ansökan

· 55 kr/ djur får eller getter som fanns registrerade i dec 2018

· 325 kr/djur; suggor, betäckta gyltor och avelsgaltar

· 95 kr /djur övriga grisar över 20 kg

· 5 kr/ fjäderfä

Beloppen är ännu endast ett riktvärde och beror på hur många som söker stöden. Utbetalningen är beräknad att börja 5 juli.

Vill du ha hjälp att söka Krisstödet 2019? Ring oss

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.