Ekonomistyrning

Har du koll på verksamheten och pengarna? Vad skulle du tjäna på att ha en bättre bild?

Resultatbudget

Ger en bild av det förväntade resultat för kommande år. Tillsammans gör vi en åtgärdslista med lönsamhetsförbättrande åtgärder. Läs mer

Likviditetsbudget

Visar penningflödet och den likvida ställningen i företaget de närmaste 12 månaderna. I samband med upprättande av budgeten planeras investeringar och kreditbehov för nästa år samt diskuteras åtgärder för att förbättra likviditet och lönsamhet i företaget. Uppföljning av budget görs kontinuerligt. Läs mer

Utvärdering

När bokslutet är klart utvärderas fjolårets resultat och ekonomisk ställning. Företagets ekonomiska utveckling under de senaste åren redovisas. Läs mer

Produktionsgrensanalys

Produktionsgrensanalyser – hur lönsam är produktionsgrenen?

Vill du gå på djupet och studera lönsamheten i en viss produktionsgren är en produktionsgrensanalys det rätta redskapet.

I nära samarbete med våra kollegor inom husdjur och växtodling hjälper vi dig att göra analysen anpassad för just dina förhållanden. Vi upprättar årligen ett stort antal kalkyler för bland annat mjölk- nöttkött, svin och växtodling.

Nyckeltal från din specifika produktionsgrensanalys kan sedan användas i benchmarking med andra företag för att se dina styrkor och svagheter i produktionen. Framräkning av maskinkostnader i växtodlingen ger underlag till strategibeslut kring en av lantbrukets större kostnadsposter.

Erfarenheten från våra produktionsuppföljningar använder vi årligen när vi tar fram häften med standardiserade efterkalkyler för djur och växtodling, vilka säljs till närmare 1 000 prenumeranter varje år.

Maskinkostnadsanalys

En maskinkostnadsanalys ger dig underlag till din maskinstrategi.

Ekonomistyrning Mjölk

Utifrån en företagsanalys med såväl ekonomiska som produktionsmässiga nyckeltal struktureras företagets starka och svaga sidor fram. Utifrån detta upprättas en konkret handlingsplan med lönsamhetsförbättrande åtgärder för att inte tappa fart görs kontinuerliga utvärderingar.

Förhandling

Vi hjälper dig med förhandling om priser och andra villkor med banker, leverantörer eller köpare av dina produkter.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.