Våra redovisningstjänster

Utvecklingen inom lantbruksföretagen är snabb. Variationer i väder och världsmarknadspriser är bara några av de externa faktorer den enskilda företagaren måste hantera. Som ensam företagare uppkommer ofta frågor inom ekonomi, ägande, drift och ledarskap. Räcker pengarna? Vad finns att göra inför bokslutet? Betalar jag skatt på ett klokt sätt?

Vi har möjlighet att erbjuda allt som krävs för att du skall få en väl fungerande administration.

Här är ett axplock av våra tjänster:

Löpande bokföring
Vi hjälper dig med löpande bokföring och skattedeklarationer, personaladministration, betal- och faktureringsservice samt diverse ansökningar och myndighetskontakter.

Delårs-och preliminärbokslut
Med ett preliminärbokslut får du kontroll och möjlighet att påverka företagets slutliga resultat innan årsskiftet.

Bokslut/Årsredovisning
Du får professionell hjälp att upprätta årsbokslut, både för deklaration och företagsekonomisk analys.

Deklarationer och skatteplanering
Vi hjälper dig att upprätta deklarationer med långsiktig resultat- och skatteplanering i åtanke.

Redovisningssystem
Vi utformar individuella redovisningssystem med t.ex. kvantitetsredovisning och fördelning på produktionsgrensnivå direkt i bokföringsprogrammet.

Vill du veta mer?

Kontakta Axel Petterson, Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge,
tel: 076-879 15 30, epost: axel.pettersson@hushallningssallskapet.se

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.