Certifiering

HS Certifiering erbjuder certifiering inom primärproduktionen dvs växtodling, växthusproduktion, djurhållning och biodling.

Inom förädlingsproduktionen erbjuder vi certifiering för såväl KRAV som EU producenter. Vi erbjuder vidare certifiering för butik, restaurang och storhushåll enligt KRAV:s regler för ekologisk märkning. Vi erbjuder även IP Sigill-certifiering samt Grundcertifiering (Gris, Frukt och Grönt, Mjölk) inom lantbrukssektorn.

HS Certifiering är ett lokalt certifieringsorgan med en till din verksamhet nära knuten revisor i ditt område. Ett kostnadseffektivt och konkurrenskraftigt certifieringsarbete, innebär bättre priser och mindre administration för dig! Vi är verksamma i hela Sverige men huvudkontoret finns i Kalmar.
Läs mer om certifiering.

HS_Certifiering

Certifiering

Vi erbjuder certifiering av ekologisk produktion enligt KRAV:s och EU:s regelverk. Vi erbjuder också certifiering av IP Sigill samt Grundcertifiering Gris. Vi kan även erbjuda IP Livsmedelsförädling.

När du certifierar dig för ekologisk produktion kan du välja mellan KRAV eller EU certifiering.

KRAV-märket är i Sverige ofta synonymt med ekologiskt och en symbol för mat odlad utan kemiska bekämpningsmedel. Hela 98 % av alla svenska konsumenter känner till KRAV-märket. Detta ger en KRAV-märkt produkt god försäljningspotential.

KRAV:s regler uppfyller EU:s regler för ekologisk produktion och är i vissa delar mer långtgående. När du väljer att certifiera produktionen enligt KRAV:s regler får du rätt att använda både KRAV-märket och EU-loggan på produkterna.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.