Kosignaler

Kor ger oss lantbrukare, rådgivare, djurskötare etc. ständigt information om deras hälsa, produktion och välfärd.  Det är däremot vår uppgift att tolka dessa signaler och veta hur vi ska använda dem för att förbättra kornas tillvaro.

Observera, tänka och agera är tre viktiga delar i just konceptet Kosignaler. Genom att fråga sig; vad ser jag? varför händer detta? vad kan jag göra för att förbättra? kan man ofta förebygga eller rätta till problem som finns eller uppstår i stallet.

Kosignaldiamanten: Foder, vatten, luft, utrymme, vila och ljus behöver kon för att ha möjlighet att uppnå en god hälsa som är den sjunde delen i diamanten.
Kosignaldiamanten:
Foder, vatten, luft, utrymme, vila och ljus behöver kon för att ha möjlighet att uppnå en god hälsa som är den sjunde delen i diamanten.

Inom Kosignaler brukar man prata om Kosignaldiamanten som innefattar 7 viktiga grunddelar; foder, vatten, luft, utrymme, vila och ljus som en ko behöver för att ha möjlighet att uppnå en god hälsa som är den sjunde delen i diamanten. De flesta grunddelar är lätta och billiga att åtgärda medan några av dem kräver en större arbets- och ekonomisk insats. Genom att börja i någon ände kan man uppnå en stor förändring i besättningen som på sikt innebär ett positivt resultat i den ekonomiska kalkylen på företaget.

Vi på Hushållningssällskapet kan hjälpa er att få syn på dessa Kosignaler i stallet och hur de ska tydas. Därefter kan en åtgärdsplan läggas upp i samråd med er och era anställda.

Välkommen att kontakta oss i genom forumläret nedan, sök på kosignaler.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.