Våra byggtjänster

Våra byggtjänster

I takt med att byggprocesserna blir alltmer komplexa och krävande väljer många lantbrukare att använda professionell projekthjälp.

Att själv kunna ägna sig åt en bibehållen produktionsnivå och samtidigt säkerställa en korrekt projektering, upphandling och processhantering tilltalar många. Att dessutom kunna diskutera den djungel av leverantörer och lösningar som erbjuds utan en uppsjö av försäljningsargument är också något som de flesta ser som både självklart och nödvändigt.

Vi erbjuder:

 • Oberoende projektering och besiktning
 • Mångårig erfarenhet av upphandling och entreprenadverksamhet
 • Bred kunskap om produktsortiment och leverantörer

Vi möjliggör:

 • Rättvis jämförelse mellan leverantörer
 • Konkurrenspåverkade byggpriser
 • Anlitande av beprövade entreprenörer

Vi säkerställer:

 • Avtalsgrundade byggprocesser
 • Normenligt byggande
 • Bevakning av beställarens rättigheter

Vi hanterar:

 • Myndighetskontakter, tillstånd och förprövningar
 • Anmälningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Sök din närmaste byggrådgivare här nedan och välkommen att kontakta oss!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.