Utfodringssignaler

utfodringssignaler

Bra utfodring är grunden till din gårds framgång, inte bara ekonomiskt, men också i form av produktion, djurhälsa och fertilitet. Visste du att nästan 50 % av skillnaderna i mjölkproduktion mellan olika gårdar bestäms av foderstatens sammansättning? Och att resten beror på andra saker som inhysning, djurhälsa och management?

Utfodringssignaler besvarar de fyra praktiska frågor som varje mjölkbonde och personal på mjölkgårdar frågar:

  1. Vad ska jag utfodra med och hur mycket?
  2. Vilket är det bästa sättet att försäkra sig om att varje djur får rätt foderstat?
  3. Hur kontrollerar jag att varje djur äter det som de borde äta?
  4. Hur kan jag göra justeringar och lösa särskilda problem?

Utfodringssignaler innehåller en fascinerande samling praktiska tips och värdefulla riktlinjer om vikten av hälsosam, ekonomisk utfodring. Visste du att en ko som inte kan äta med sin grupp äter snabbare och därmed mindre foder? Att en mjölkko producerar ungefär 200 liter saliv per dag och pumpar igenom ca 15 000 liter blod genom sitt juver? Och att de flesta gårdar föredrar att inte utfodra tidigt på morgonen?

Förutom det, så visar Utfodringssignaler dig vad du som mjölkbonde kan göra idag för att förbättra ditt utfodringssystem, med tillförlitlig information, korta förklaringar och många bilder från verkliga gårdar.

Författare Jan Hulsen och Dries Aerden
Översättning av första upplagan Marie Liljeholm, Norfor
Komplettering och korrektur av andra upplagan Hushållningssällskapet Västernorrland
Utgivare Roodbont Publishers B.V.
©Jan Hulsen 2015, andra upplagan
ISBN 978-91-982215-5-8
80 sidor
Pris inklusive moms 339 kr

Boken är en del i bokserien Kosignaler. Bokserien presenterar lättillgängliga fakta med fokus på god djurhållning. Kosignaler är den svenska utgåvan av Cow Signals®, ett utbildningsmaterial som har tagits fram och utvecklats av det nederländska företaget Vetvice®.

cowsignals logo

vetvice

liba

Roodbont

 

Köp boken!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.