Ungdjurssignaler

ungdjurssignaler

Att föda upp kalvar till kvigor är en stor investering i form av pengar och arbete. Målsättningen är att kvigorna ska bli starka och produktiva mjölkkor och att använda arbetskraft, stall och foder effektivt. Om du når dessa mål kommer kostnaden per kviga och per kg mjölk att vara låg.

Ungdjurssignaler tar upp grunderna för en lyckad ungdjursuppfödning. Boken visar hur du kan kontrollera risker och hjälper dig att strukturera ditt arbete så att varje kalv får bästa möjliga uppfödning. Du får många kloka tips som kan förbättra uppfödningen av dina kalvar och kvigor. Boken är enkelt skriven och rikligt illustrerad med bilder och Marleen Felius teckningar. Boken är en användbar och jordnära hjälp i arbetet med ungdjursuppfödning.

Författare Jan Hulsen och Berrie Klein Swormink
Översättning och faktagranskning av den svenska upplagan Hushållningssällskapet Västernorrland
Utgivare Roodbont Publishers B.V.
©Jan Hulsen 2015
ISBN 978-91-982215-7-2
40 sidor
Pris inklusive moms 199 kr

Boken är en del i bokserien Kosignaler. Bokserien presenterar lättillgängliga fakta med fokus på god djurhållning. Kosignaler är den svenska utgåvan av Cow Signals®, ett utbildningsmaterial som har tagits fram och utvecklats av det nederländska företaget Vetvice®.

cowsignals logo

vetvice

Roodbont

Köp boken!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.