Sinkosignaler

Sinkosignaler

En sjuk ko upptar lika mycket tid och resurser som 40 friska …

Sinkosignaler – en praktisk handbok om sinläggning, sinperiod och start av en ny laktation

Sinkosignaler innehåller praktiska råd och fakta om den viktigaste perioden av kons laktationscykel – sinperioden. Boken sätter fokus på de kor som kräver mest uppmärksamhet och de arbetsuppgifter som utgör grunden för hälsa, välbefinnande, produktion och arbetsglädje hos såväl kor som djurskötare under den kommande laktationen.

80 % av den tid som djurskötaren ägnar åt sina kor går till 20 % av besättningen. Dessa 20 % utgörs av kor med särskilda behov: sinkor, nya kvigor, nykalvade kor, halta, svaga och sjuka kor. Genom att arbeta målmedvetet och metodiskt med den här gruppen, sparar du mycket tid och ditt arbete blir så mycket roligare.

I Sinkosignaler beskriver författaren praktiskt hur du kan ge dina kor en problemfri sinperiod, kalvning och laktationsstart. 75 % av alla hälsostörningar uppstår under laktationens första månad. Lyckas du i ditt arbete blir resultatet mer mjölk och färre produktionsstörningar. Sinkosignaler förklarar hur du på ett bra sätt kan organisera och arbeta med dina kor och kvigor så att de håller sig friska. Du som mjölkföretagare eller djurskötare får förslag på hur du kan arbeta strukturerat och nå uppsatta mål och resultat.

Författare Jan Hulsen
Översättning Hushållningssällskapet Västernorrland
Faktagranskning svensk upplaga Ellinor Cederlöf och Ann-Sofie Stark
Utgivare Roodbont Publishers B.V.
©Jan Hulsen 2013
ISBN 978-91-637-982215-9-6
71 sidor
Pris inklusive moms 299 kr

Boken är en del i bokserien Kosignaler. Bokserien presenterar lättillgängliga fakta med fokus på god djurhållning. Kosignaler är den svenska utgåvan av Cow Signals®, ett utbildningsmaterial som har tagits fram och utvecklats av det nederländska företaget Vetvice®.

cowsignals logo

vetvice

Roodbont

Köp boken!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.