Kosignaler – med betesdrift

Kosignaler med betesdrift

Kosignaler med betesdrift är en praktisk handbok för mjölkföretagare med mjölkkon i fokus. Författaren Jan Hulsen, veterinär och specialist på nötkreatur, delger oss sin kunskap och erfarenhet i den här utgåvan, som utökats med ett avsnitt om betesdrift. Liksom övriga titlar i bokserien Kosignaler, är den rikt illustrerad och med enkla medel ökar den din medvetenhet om djurens signaler.

Vid betesdrift med koncentrerad kalvning eftersträvar man utnyttjande av billigt foder i form av bete. Betesdrift kräver god planering och ett annat fokus än under stallperioden, särskilt om djuren skall vistas ute dygnet runt. Det ställs särskilda krav på lösningar för brunstpassning och seminering, foder- och vattenförsörjning, djurhantering och tillsyn. Även betesdrift ställer krav på en väl fungerande anläggning, som till exempel bra drivgångar och ett väl dimensionerat mjölkningsstall.

Om du vet vad du ska titta efter kommer du att se kosignaler hela tiden. Boken Kosignaler hjälper dig att se!

Författare Jan Hulsen
Översättning Bram Corthals och Maria Mehlqvist
Utgivare Roodbont Publishers B.V.
©Jan Hulsen 2015
ISBN 978-91-982215-4-1
112 sidor
Pris inklusive moms 339 kr

Boken är en del i bokserien Kosignaler. Bokserien presenterar lättillgängliga fakta med fokus på god djurhållning. Kosignaler är den svenska utgåvan av Cow Signals®, ett utbildningsmaterial som har tagits fram och utvecklats av det nederländska företaget Vetvice®.

cowsignals logo

vetvice

Roodbont

 

 

Köp boken!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.