Klövsignaler

Klövsignaler webb-bild

Klövproblem är en av de vanligaste orsakerna till ohälsa. En halt ko lider, produktionen försämras och det är svårare att få henne dräktig. Dessutom kräver kor med klövproblem extra uppmärksamhet och arbetstid, varje dag.

Som lantbrukare måste du alltid vara uppmärksam på besättningens klövhälsa. Vid projektering eller ombyggnad av stallbyggnader är det viktigt att fokusera på god djur- och arbetsmiljö. Förebyggande klövhälsoarbete bör vara en del av de dagliga rutinerna, lika väl som utfodring, mjölkning och annan hantering av djuren. Att uppmärksamma klövlidande i tid minskar risken för kostsamma, akuta och produktionsnedsättande klövproblem.

Dagens lantbrukare tar hjälp av specialister såsom veterinärer, klövvårdare och foderrådgivare. Många problem är komplexa och kan kräva att flera kompetenser samverkar för att hitta en lämplig lösning. Klövsignaler ger praktiska tips och kunskap för att hjälpa lantbrukare att ta kontroll över klövhälsan i sin besättning. Boken innehåller många bilder och tydliga instruktioner.

Författare Jan Hulsen, Vetvice© Group
Översättning Hushållningssällskapet Västernorrland
Faktagranskning av den svenska upplagan Christer Bergsten, Ann-Sofie Stark, Ellinor Cederlöf och Sofia Jansson
Utgivare Roodbont Publishers B.V.
©Jan Hulsen 2016
ISBN 978-91-982215-6-5
60 sidor
Pris inklusive moms 339 kr

Boken är en del i bokserien Kosignaler. Bokserien presenterar lättillgängliga fakta med fokus på god djurhållning. Kosignaler är den svenska utgåvan av Cow Signals®, ett utbildningsmaterial som har tagits fram och utvecklats av det nederländska företaget Vetvice®.

cowsignals logo

vetvice

Roodbont

 

Köp boken!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.