Juversignaler

Genom att arbeta med standardrutiner kan varje mjölkföretagare uppnå och bibehålla en god juverhälsa. Juversignaler ger dig grunderna för hur du kan arbeta med djurmiljö, rutiner och management. Arbetet med juverhälsan är en viktig del av de dagliga rutinerna.

Juversignaler riktar sig till dig som vill arbeta metodiskt med rutiner. Boken beskriver utförligt hur du sätter upp mål och följer upp resultat i praktiken. Genom att arbeta med rutiner är du bättre förberedd och har därmed bättre förutsättningar att hantera problem med juverhälsan. Vet du hur du ska genomföra mjölkningen så att den tar minsta möjliga tid, löper smidigt och fungerar för varje ko? Vet du hur du ska behandla en ko med juverhälsoproblem? Eller hur du hanterar höga celltal? Med den här boken får du en ovärderlig utgångspunkt. Konkreta tips, flödesscheman för problemlösning, tydliga bilder och illustrationer gör Juversignaler till en lättillgänglig och läsvärd handbok för varje mjölkföretagare. Du kommer att upptäcka att du återvänder till Juversignaler om och om igen. De praktiska råden hjälper dig att ta kontroll över ett av mjölkföretagets främsta djurhälsoproblem!

Författare Jan Hulsen, Theo Lam och Ynte H. Schukken
Översättning Hushållningssällskapet Västernorrland
Faktagranskning svensk upplaga Ellinor Cederlöf och Ann-Sofie Stark
Utgivare Roodbont Publishers B.V.
©Jan Hulsen 2017
ISBN 978-91-637-7419-5
64 sidor
Pris inklusive moms 299 kr

Boken är en del i bokserien Kosignaler. Bokserien presenterar lättillgängliga fakta med fokus på god djurhållning. Kosignaler är den svenska utgåvan av Cow Signals®, ett utbildningsmaterial som har tagits fram och utvecklats av det nederländska företaget Vetvice®.

cowsignals logo

vetvice

Roodbont

Köp boken!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.