Fertilitetssignaler

Fertilitetssignaler webb-bild

Fertilitet är en fråga om management. Det är inte bara en fråga om att göra si eller så och ge korna det ena eller det andra. Hög fertilitet är ett resultat av god skötsel och uppmärksamhet under sintid, kalvning, laktation, brunstpassning och insemination.

Den här boken riktar sig till mjölkföretagaren som företagsledare. Boken uppmuntrar dig att se över de dagliga rutinerna med en företagsledares ögon. Det är exempelvis mycket lättare att få korna dräktiga om du kan förebygga problem med livmoderinflammationer och kalvningsförlamningar. Att arbeta med nyckeltal och kontrollpunkter hjälper dig som företagsledare. Goda fertilitetsresultat förutsätter bra rutiner och kontinuerlig uppföljning. Fertilitetssignaler innehåller praktisk information och tips som kan användas på varje mjölkgård. Boken innehåller handfasta instruktioner för till exempel insemination och kalvningshjälp.

Författare Jan Hulsen, Vetvice© Group
Översättning Hushållningssällskapet Västernorrland
Faktagranskning av den svenska upplagan Bo Eberhardson, Ellinor Cederlöf, Sofia Jansson och Ann-Sofie Stark
Utgivare Roodbont Publishers B.V.
©Jan Hulsen 2016
ISBN 978-91-982215-8-9
44 sidor
Pris inklusive moms 249 kr

Boken är en del i bokserien Kosignaler. Bokserien presenterar lättillgängliga fakta med fokus på god djurhållning. Kosignaler är den svenska utgåvan av Cow Signals®, ett utbildningsmaterial som har tagits fram och utvecklats av det nederländska företaget Vetvice®.

cowsignals logo

vetvice

Roodbont

Köp boken!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.