Fårsignaler

Nu kan också svenska fårägare få ta del av Frank Glories Fårsignaler!

Frank Glorie är veterinär och har stor erfarenhet av får med egen uppfödning av rasen easy care. Hans råd genomsyras av att fårskötsel ska vara enkelt och ske i samspel med fårets natur. Om fåret gör det mesta av arbetet självt och mår bra, minskar kostnaderna för omvårdnad och veterinär.

Får skickar hela tiden ut signaler om sin fysiska och psykiska hälsa. Signalerna ger oss information om hur fåren mår, hur utfodringen fungerar och om de kan utföra sina naturliga beteenden. Konsten är att uppfatta signalerna, tolka dem rätt och vidta lämpliga åtgärder.

Fårsignaler är en idealisk handbok för den som vill bli bättre på att observera och ta hand om sina får. I boken uppmanas du att observera fåren metodiskt genom att fråga dig själv: Vad ser jag? Varför är det så? Vad betyder det? Den kunskap du får ut av svaren på frågorna är ovärderlig för att du ska kunna agera på bästa sätt.

Fårsignaler innehåller många bilder och praktiska råd, fast förankrade i veterinärens expertkunskaper. Med fåret i fokus!

Författare Frank Glorie
Svensk översättning Kersti Arvinder och Sofia Jansson
Faktagranskning Gun Bernes, Sveriges lantbruksuniversitet och Kalle Hammarberg, leg.vet
Utgivare Roodbont Publishers B.V.

ISBN 978-91-982215-3-4
128 sidor
Pris inklusive moms 339 kr

Roodbont

 

Köp boken!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.