Att bygga för mjölkkon

att bygga for mjolkkon

Kor och människor borde stå i centrum när vi utformar ett mjölkkostall. Välmående kor är friska och högproducerande. Det samma gäller för människor när de får jobba i trivsamma och väl utformade miljöer. Att bygga för mjölkkon är en process som kräver att många faktorer och perspektiv vägs samman.

Ett väl utformat mjölkkostall är grunden för en framgångsrik mjölkproduktion och ingen lantbrukare bygger så ofta att den egna kompetensen räcker för att hitta bästa tänkbara lösningar. Man måste söka råd och kunskap från många och inom olika områden. Den kunskapen kan vara avgörande för resultatet.

Den grundläggande utformningen måste bli rätt från början eftersom det är svårt att ändra när byggnaden väl står där och den är avgörande för kornas hälsa och produktivitet. Men även detaljerna måste vara väl genomtänkta. Om en grind inte går att öppna åt rätt håll eller om det krävs två personer för att skilja av och hantera en ko, då har vi missat ett tillfälle att spara arbetstid (och därmed pengar). Att bygga för mjölkkon ger dig kunskap och riktlinjer för att kunna utforma ett väl fungerande mjölkkostall. Kunskapen är presenterad på ett tydligt språk med många bilder, skisser och praktiska tips.

Författare Jan Hulsen och Jack Rodenburg
Översättning och faktagranskning av den svenska upplagan Hushållningssällskapet Västernorrland
Utgivare Roodbont Publishers B.V.
©Jan Hulsen 2015
ISBN 978-91-982215-0-3
48 sidor
Pris inklusive moms 279 kr

Boken är en del i bokserien Kosignaler. Bokserien presenterar lättillgängliga fakta med fokus på god djurhållning. Kosignaler är den svenska utgåvan av Cow Signals®, ett utbildningsmaterial som har tagits fram och utvecklats av det nederländska företaget Vetvice®.

cowsignals logo

vetvice

Roodbont

 

 

 

Köp boken!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.