Kosignaler – böcker om djurhållning och effektivt lantbruk

Tänk om jag hade läst den här boken innan jag byggde

– mjölkföretagare efter att ha läst Att bygga för mjölkkon, en bok i serien Kosignaler

Alla djur sänder ut signaler om sin fysiska och psykiska hälsa. Genom kroppsspråk och beteende kan de signalera sjukdom eller välbefinnande, oro eller lugn. Överallt och hela tiden finns det signaler att se och beslut att fatta. Bokserien Kosignaler utgår från detta och ställer frågorna Vad ser du? Varför händer det? Vad gör du? Genom att se signalerna och fatta rätt beslut kan du uppnå en god djurhälsa och därmed en ökad produktion. Alla böcker i serien innehåller en mängd bilder och exempel. Innehållet är praktiskt förankrat och baserat på vetenskaplig grund. Här kan du lära dig skillnaden mellan att titta på dina djur och att verkligen se dem!

Böcker i serien Kosignaler

Att bygga för mjölkkon
Ekonomi & mjölkning
Fertilitetssignaler
Juversignaler
Klövsignaler
Kosignaler – Handbok
Kosignaler – med betesdrift
Sinkosignaler
Ungdjurssignaler
Utfodringssignaler

Böcker om andra djurslag

Hästsignaler
Fårsignaler

Böcker på engelska

Building for the cow
Cow Signals Checkbook
Cow Signals Seasonal grazing
Dry Period
Fertility
From calf to heifer
Horse Signals
Sheep Signals
Udder Health
Udder Health-Large herd

Har du frågor om böckerna, kontakta oss:

signaler@hushallningssallskapet.se

Det är inte tillåtet att kopiera eller publicera något ur bokserien Kosignaler, utan skriftligt tillstånd från förlaget Roodbont Publishers B.V.

Köp dina böcker här

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.