Projekt- och affärsutveckling

Hushållningssällskapet erbjuder kompetens för projekt- och produktutveckling inom besöksnäringen. Kunder är både destinationer, kommuner, föreningar och företag.

Affärsutveckling

Tjänsten affärsutveckling vänder sig till alla typer av företag inom besöksnäringen i vid bemärkelse. Det är t ex mat- och konsthantverkare som utvecklar turistiska produkter som kurser, visningar och gårdsbutiker. Det är boendeanläggningar, restauranger och caféer på landsbygen. Det är företag som erbjuder guidade eller självguidade turistaktiviteter. Exempel på tjänster är:

  • Företagsanalys
  • Produktgenomgång och produktutveckling
  • Affärs-/Omvärldsanalys
  • Prissättning
  • Marknadsföring

Rådgivning för kvalitetsmärkning

Hushållningssällskapet erbjuder även oberoende rådgivning i processen att få ditt företag och dina produkter certifierade enligt ekoturismmärkningen Nature´s Best.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.