Omvärldsanalys turism

Att arbeta med omvärldsanalysen innebär att du som företag, på ett tidigt stadium får insikt om vilka konsekvenser trender och förändringar kan få för ditt företag eller din destination i nutid och framtid.

Vi på Hushållningssällskapet erbjuder rådgivning om hur just ditt företag kan arbeta med omvärldsbevakning och trendanalys.

Hitta din kontakt och hör av dig!

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.