Destinationsutveckling eller nystartat turistföretag – fråga oss om råd

Besöksnäring

Ju längre från naturen och betesmarkerna vi lever, desto mer attraktiv blir landsbygden för upplevelser. Vi har kunskapen och råden som förverkligar din affärsidé, höjer besöksupplevelsen och trimmar lönsamheten.

Vi finns för att få din verksamhet att växa i attraktion, volym och lönsamhet. Du kan köpa kvalificerad rådgivning inom flera områden. Som specialister på landsbygd och gröna näringar driver vi särskilt många uppdrag inom naturturismen, som jakt- fiske- natur- och vandringsturism. Vi hjälper såväl företagare som kommuner, destinationsbolag samt föreningar.

Naturturismen karaktäriseras av att företagaren ofta inte bestämmer över resursen – till exempel skog, fiskevatten, vilt, vägar, vandringsleder och kanotvatten. Vi har kontaktnäten och kunskapen om förutsättningarna på landsbygden. Därför finner vi lösningarna som fungerar för alla parter.

Några frågor återkommer:

  • Hur gör andra som lyckats, i Sverige och utomlands?
  • Vilket är rätt pris?
  • Hur paketerar du? På egen hand eller tillsammans med kollegor i branschen?
  • Vilka budskap säljer och vilka kanaler når just dina besökare?

För att ge dig bästa möjliga råd och service finns vi över hela landet, organiserade i fristående Hushållningssällskap och bolag.

Sök en rådgivare som vet hur du paketerar upplevelser och får nya intäkter. Vad kan vi göra för dig?

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.