Arvensis 2019, nr 2

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare.
Utgivning den 11 mars.

Ur innehållet:

Öka kapaciteten på sprutan Minska vätskemängden, Olof Pålsson, HIR Skåne
Satsa högt eller satsa rätt Optimera dina insatser, Paul Leteus och Olof Pålsson, HIR Skåne
Följ upp och anpassa växtskyddet Nollrutan är viktigaste kvittot, Patrik Svanström, HIR Skåne
Välj spruttidpunkt med omsorg Gynnar parasiterna i raps, Christer Nilsson, Agonum
Bedöm risk för fosforläckage Matjordsprov visar nivån, Anna Aurell Svensson, Växa Sverige
Ökad tillgång på biogödsel För spridning i ekologisk odling, Christina Hultman, HS Konsult
Borgeby Fältdagar: Tema Vatten Vad händer med grundvattnet? Mattias Gustafsson, SGU
Lyckas med vallinsådden Så små frön grunt, Madeleine Wiström, Hushållningssällskapet Östergötland
Mellangröda till foder?  Inte lönsamt varje år, Anna Aurell Svensson, Växa Sverige
Krönika – ”Smittskydd är skitviktigt”, Eva Edin, HS Konsult

Notiser:

Fosfor bör placeras, Samma vetesort efter bra och dålig förfrukt, Blanda foder i torksilon, Använd rågen till nöt, Plöjning påverkar inte klimatgaser, Bekämpa inte trips i vårkorn, Måttligt kvävebehov i rapsen, Maskinkostnaderna bör minska, Bred sprutbom instabilare, Svamparna håller låg profil i majs, Jordbearbetning och utlakning komplext

Arvensis 2019, nr 1

Granskad kunskap från Hushållningsällskapens HIR-rådgivare.
Utgivning den 28 januari.

Ur innehållet:

Soil Health Ny metod för bedömning av jordhälsa, Hanna Williams, HIR Skåne
Molybden i fodret Använd karta för analys, Ulf Axelson, Hushållningssällskapet Skaraborg
Utnyttja fjolårets restkväve Kolla status inför våren, Emma Hjelm och Maria Stenberg, Greppa Näringen, Jordbruksverket
Se över gödningspridaren Kontrollera, ställ in, testa, Fredrik Hallefält, HIR Skåne
Litet kvävebehov Till stor raps, Richard Eriksson, HS Konsult
Förbättrat odlingsresultat Bakterieympning i vallbaljväxter, Pauliina Jonsson, Växa Sverige
Upplösning av kvävegödsel Hur mycket vatten behövs? Christian Sigtryggsson och Karin Hamnér, SLU
Protein i vallen Kväve eller klöver? Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad och Anne-Maj Gustavsson, SLU
Lönsam gödsling Höj vallskörden med svavel, Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad
Mångsidig SamZon Ger effektivt skydd, Helena Elmquist, Odling i Balans
Hur påverkar extremväder spannmålsodlingen? Forskaren förklarar, Marcos Lana, SLU
Rådgivarkrönika Utblick: Argentina, Jakob Eriksson, Hushållningssällskapet Väst

Notiser: Grönt kväve på lätt jord, Raps tål många baggar, Mycket vatten medger grov dusch, Vivelangrepp beror på temperatur, Senaste såtidpunkt i vårkorn, Slå hårt mot renkavlets akilleshäl, Torp går inte på djupet, Plogfri odling under flerårig lupp, Bakterieympning i vallbaljväxter

Arvensis 2018, nr 8

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare.
Utgivningsdag den 10 december.

Ur innehållet:

Skördeavtal eller inte? Teckna max halva skörden, Anders Pålsson, HIR Skåne
Större känslighet Hos äldre vallar, Therese Tarler, Hushållningssällskapet Kalmar
Efterverkan av herbicider Ett orosmoln på rapshimlen, Paul Leteus och Göran Areskoug, HIR Skåne
Utsädesrekommendationer satta ur spel? Justera utsädesmängden, Martin Pettersson, HS Konsult Örebro
Frostkänsliga kompanjorer Lyfter rapsen, Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord
Baggbekämpning och bevattning Gynnar pollinatörer, Sandra Lindström, Hushållningssällskapet Skåne
Tuff kalkyl För bevattning i spannmål, Pia Björsell, Hushållningssällskapet Värmland
Sensommarsått grönfoder Kräver rätt åtgärder, Ingela Löfquist, HIR Skåne
Rådgivarkrönika Självförsörjning av spannmål – en möjlighet i norr? Hulda Wirsén, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

Notiser:
Kalka för bättre folkhälsa, Billigare med maskinstation, Bra sort bättre än tillväxtreglering, Spillraps förstör i rättika, Räkna på transporterna, Halma alven, Omvänd sådd, 40 kilo kväve per hektar förloras, Ökat radavstånd kostar skörd, Putsa rapsen för färre loppor, Ingen fördel att beta majsutsädet, Spillraps av hybrid påverkar skörden, Resistent renkavle förblir resistent

Arvensis 2018, nr 7

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare.
Utgivningsdag den 29 oktober.

Ur innehållet:

Täckdika för merskörd Vad krävs för lönsamhet? Jakob Eriksson, Hushållningssällskapet Väst
Kväveupptag på hösten Med Blackert-metoden, Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland
Osäkert utfall Vid broddbehandling, Emma Lübeck, Hushållningssällskapet Skaraborg
Merskörd vid snömögelbekämpning Beslut i november, Jonna Wiklund och Christian Danielsson, Hushållningssällskapet Östergötland
”The day after glyfosat” Vad händer vid ett förbud? Marcus Willert och Patrik Svanström, HIR Skåne
Rätt arrende efter torkan? Viktigt att ge och ta, Stefan Gustavsson, HIR Skåne
Svårtolkat resultat I tävlingen Maltkornsmästaren, Patrik Svanström, HIR Skåne
Satellitbilder året om Räkna kvävebehov i CropSAT, Mats Söderstöm, SLU
Samma kolmängd i jorden 50 år med direktsådd, Jens Blomquist, Agraria Ord & jord
Grund bearbetning Samlar mindre C än man trott, Jens Blomquist, Agraria Ord & jord
Diflufenikan Hur minskar vi riskerna? Rikard Andersson, Växtskyddscentralen Alnarp
Rådgivarkrönika I torkans spår, Hans Augustinsson, Hushållningssällskapet Östergötland

Notiser:
Mer mangan till tvåradskorn, Precisionsgödsla efter klöverandel, Insekter ett ökande problem, SDHI under press, Mer om svartpricksjuka, Humlor kan bli beroende, Djupet avgör uppkomsten, Mellangröda bekämpar inte renkavle

Arvensis 2018, nr 6

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag 17 september.

Ur innehållet:

I herbicidernas värld 1+1 är inte alltid 2, Rikard Andersson, Växtskyddscentralen Alnarp
Vad kostar en bra växtföljd? Räkna på kort och lång sikt, Patrik Svanström och Axel Lundberg, HIR Skåne
Caryx kortar rapsen på hösten, Paul Leteus, HIR Skåne
Radmyllad NPK och utsädesmängd gav utslag i Gropen, Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord och Katarina Elfström, Yara
Tio års trender – vem vinner slaget mot ogräset? Anders Adholm, HIR Skåne
Besannade farhågor, nya utmaningar och bättre verktygslåda, Ida Lindell, HIR Skåne
Precisionsodling för alla Ny markkarteringstjänst, Johan Skyggeson, Hushållningssällskapet Halland
Åtgärder mot viltskador Nollrutor och grödval, Camilla Söderberg, HS Konsult
Gödsla grödan grönt med mobil gröngödsling, Olle Åkesson, Hushållningssällskapet Skaraborg
Säkra grovfoderproduktionen Med kvalitet och kvantitet, Linda Karlsson, Växa Sverige
Tjäna pengar utan insats Med sparsam körning, Svante Andersson, Hushållningssällskapet Skaraborg
Utblick Tyskland Blöt start på våren efter blöt höst, Per-Erik Holmgren, HIR Skåne
Rådgivarkrönika Ändra dina vanor och ditt liv, Claes Åkerberg, Växa Sverige

Notiser:
Nära 100 procent resistens, Torkan ger halmen högre fodervärde, Mer rot än topp vid tidig sådd, Direktså efter angrepp av bomullsmögel, Honungsört som ogräs, Ler och regn avgör svavelbehov, EU-kontroller med satellit

Arvensis 2018, nr 4-5

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag 18 juni.

Ur innehållet:

Håll koll på kemin med färgglada gubbar, Anders Adholm, HIR Skåne 
Höstraps mer lönsam
på lång sikt, Patrik Svanström och Axel Lundberg, HIR Skåne 
Hot och möjligheter
Aktuellt i framtidens rapsodling, Paul Leteus, HIR Skåne 
Flera sätt att gödsla rätt
Jämför kostnader vid rapsgödsling, Jakob Eriksson, Hushållningssällskapet Halland 
Djup bearbetning
ger inte alltid bättre skörd, Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord 
Bearbeta för minskad fröbank
Fältförsök med renkavle, Lars Andersson, SLU 
Gödsling rubbar din markkartering
Stor giva ger glädjekalkyl, Fabian Ringdahl, SLU
Tema Borgeby Fältdagar Demonstrationer och seminarier 
Brunnby Lantbrukardagar
Nytt precisionscentrum, Camilla Söderberg, HS Konsult 
Nyodling av åkermark
För förbättrad logistik, Claes Åkerberg, Växa Sverige 
Nyrenässans för ekorågen
Konkurrerar bra mot ogräs, Henrik Nätterlund, Hushållningssällskapet Örebro 
Sockerinnehåll i vall
Skiljer mest mellan skördarna, Karin Andersson, Hushållningssällskapet Väst 
Rådgivarkrönika
Om prokrastination och ekonomi, Claes Åkerberg, Växa Sverige

Notiser:
Ett smygande problem i bönor, Sortskillnader i rottillväxt, ”No” till höstkväve vid no till, Tröskteknik avgör hastighet, Mata växten – inte jorden, Betad raps inte känsligare för baggar, Ny modell för liggsädesrisk, Mellangröda gav 40 kilo kväve

Arvensis 2018, nr 3

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag 30 april.

Ur innehållet:

Gödsla smart Vid odling av eget foder, Mattias Hammarstedt, HIR Skåne
Rätt att odla eget protein Lönsamt med dagens sojapris, Mattias Hammarstedt, HIR Skåne
Ny radhackningsteknik För mindre radavstånd, Anneli Lundkvist, Anders TS Nilsson, Sofia Delin, Theo Verwijst, SLU, Mikael Gilbertsson, Tomas Johansson, Per-Anders Algerbo, RISE
Locka nyttodjur med blommor Välj frösort efter insektsart, Sandra Lindström, Hushållningssällskapet Skåne och Ola Lundin, SLU
Bekämpning av hönshirs Behandla innan stråskjutning, Margareta Björk, Växa Sverige
Jämföra skördepriser Kräver kunskap och tid, Anders Pålsson, HIR Skåne
Ramularia-bladfläck Känn igen den med 5R, Elisabeth Bölenius, Växtskyddscentralen Alnarp
Ökad effekt av ekopellets Försök med radmyllning, Sofia Delin, Lena Engström och Anneli Lundkvist, SLU
Mekanisk bekämpning Även i konventionell odling, Sofia Eitrem, Hushållningssällskapet Kalmar, Kronoberg, Blekinge
Markpackning sker på sekunder Blir kvar i decennier, Thomas Keller och Maria Sandin, SLU
Gödselseparering Ger högt växtnäringsutnyttjande, Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland och Christer Johansson, Jordbruksverket
Ensilera i limpa Ger billigt foder på rätt underlag

Notiser: Lägg mineralfosforn i stallgödseln, Ven som överlever Broadway, Halvt kilo kväve per cm fånggröda, Massproduktion av styrfiler, Avdankad Proline ännu viktig, Raka avslut med plogen, Dela kvävet på tre i råg, Betalt för kolinlagring, Placerad stallgödsel bra start i majs, Mördarbakterier mot insekter

Här kan du läsa mer om markpackning som Thomas Keller och Maria Sandin skriver om i Arvensis nr 3:
1) Graves A.R., Morris J., Deeks L.K., et al. 2015. The total costs of soil degradation in England and Wales. Ecological Economics, 119, 399-413.
2) Keller T., Colombi T., Ruiz S., et al. 2017. Long-term soil structure observatory for monitoring post-compaction evolution of soil structure. Vadose Zone Journal, 16, doi: 10.2136/vzj2016.11.0118.
3) Berisso F.E., Schjønning P., Keller T., et al. 2012. Persistent effects of subsoil compaction on pore characteristics and functions in a loamy soil. Soil & Tillage Research, 122, 42-51.
4) Keller T., Arvidsson J., Schjønning P., et al. 2012. In situ subsoil stress-strain behavior in relation to soil precompression stress. Soil Science, 177, 490-497.
5) Schjønning P., Lamandé M., Keller T., et al. 2012. Rules of thumb for minimizing subsoil compaction. Soil Use and Management, 28, 378-393.
6) Stettler M., Keller T., Schjønning P., et al. 2014. Terranimo® – a web-based tool for evaluating soil compaction. Landtechnik, 69, 132-138.

Arvensis 2018, nr 2

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag 12 mars

Ur innehållet:

Vårvete som kräver sitt kväve Större areal än vanligt, David Flod, Hushållningssällskapet Skaraborg
Optimera kantspridningen Med inställning och utrustning, Christer Johansson, Jordbruksverket
Hantera ogräs i höstsäden Obehandlat sätter press i vår, Patrik Svanström, HIR Skåne och Frans Johnsson, Jordbruksverket
Nytt från Plantekongres CA och ny sensor för fosforbrist
Möjligheter mot bomullsmögel Väl rustade i preparatväg, Paul Leteus, HIR Skåne
Insektsstrategi i höstoljeväxter Goda möjligheter till effekt, Olof Pålsson, HIR Skåne
Se över markavvattningen Vanliga problem och åtgärder, Tobias Neselius, HS Konsult, Strängnäs
Rationell höproduktion Till norsk exportmarknad, Henrik Nilsson, Hushållningssällskapet Väst
Effekter av klimatförändringen Hur påverkas odlingen? Nils Yngveson, KWS Scandinavia
Sprid strukturkalken tidigt Ger mer stabila aggregat, Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord, Kerstin Berglund och Johan Knutsson SLU, Fredrik Hansson, Hushållningssällskapet Skåne och Lars Wadmark, Nordkalk

Notiser: Skador av lågdos i tanken, Slugt med Sluxx, Prissatt kortning av höstkorn, Rätta dos efter biomassa, Svagt fosforutnyttjande från kalkrika engelska jordar, Svensk svartrost oroar danskar, Sikta mot rätt ogräs

Arvensis 2018, nr 1

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag 29 januari

Ur innehållet:

Anpassa vetegödslingen  Sort och avsättning styr, Mattias Hammarstedt, HIR Skåne
Nya maltkornssorter Kräver nya gödslingsstrategier, Mattias Hammarstedt, HIR Skåne
Kan man kvävegödsla optimalt? Tre års nollrutor summeras,
David Flod, Hushållningssällskapet Skaraborg
Pyretroidernas framtid osäker Leder till dyrare bekämpning, Olof Pålsson, HIR Skåne
Extra gröda maxar foderskörden Helsäd och vall bra val,
Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar
Skalskador i maltkorn Ny utmaning i odlingen, Anders Pålsosn, HIR Skåne
Nyckeln till lönsam ekohöstraps Ger dubbelt upp i TB2,
Louice Lejon, Hushållningssällskapet Östergötland
Maxa nyttan med mellangrödan Med en till två arter, Oskar Hansson, HIR Skåne
Dansk EFA-inspiration Mellangrödor i fokus, Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord
Pollinering och växtskydd Lyfter skörden i åkerbönor, Ola Lundin, Chloë Raderschall, Riccardo Bommarco, SLU Uppsala och Sandra Lindström, Hushållningssällskapet Skåne
Vetedvärgsjukans återkomst Överväg bekämpning vid angrepp,
Anders Lindgren, Växtskyddscentralen Uppsala
Flygande multihjälpmedel – till din tjänst,
Albin Johansson, Hushållningssällskapet Östergötland

Notiser: Vallsort efter konkurrensförmåga, Så höstveteutsädet i vår, Fasta körspår i praktiken, Fler ax med tidig bevattning, Koll med satellit, Kvävemodeller jämförda, Skilj mellan ven och svingel, Jordbearbetning – hantverk eller religion?, Laxrosa veteax utan toxiner, Så inte bönorna för grunt, Sortblandningar för högre skörd: Höstvetesorter samodlades & Ekokornet tar olika nischer

Arvensis 2017, nr 8

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag 11 december

Ur innehållet:

Nya möjligheter med SDHI Men också nya utmaningar, Ida Lindell, HIR Skåne
Tre rätt vässar kvävestrategin Giva, tidpunkt och produkt, Erik Jönsson, Hushållningssällskapet Skaraborg och Gunnel Hansson, HIR Skåne
Undvik grannens bomullsmögel Mer än växtföljden påverkar, Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland
Hjälpså vallen med rätt arter Alternativ till vallbrott, Madeleine Wiström, Hushållningssällskapet Östergötland
Soil farmer of the year Gynnar mikrolivet med kol, Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord
Odla vårvete till foder Låt höstveten bli kvarnvara, Albin Johansson, Hushållningssällskapet Östergötland
Säkra rapssådd med tidigt korn Öka fönstret för tröskning, Jakob Eriksson, Hushållningssällskapet Halland
Säkerhet viktig i rapsetablering Anpassa etablering efter skifte, Oskar Gustafsson, Hushållningssällskapet Skaraborg
Varierad utsädesmängd under lupp Följ upp med varierat N, Anna Aurell, Växa Sverige
Såtid och utsädesmängd i vete Fördel tidig sådd och lite utsäde, Jannie Hagman, SLU, Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult, Nils Yngveson
Glimtar från grovfoderforskning Perfekt foder till kor, Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

NotiserHundäxing i fasta körspår, Utarmade marker fordrar bra rötter, Sprid nyttodjur mot skadedjur, Pengar att tjäna på jordbyte, Hög dos ökar risken för resistenta insekter, För lite i gödselsäcken, Nanovitaminer för makroskördar, Ny bedömning av spridningsareal, Spruta efter drönarfoto

Arvensis 2017, nr 7

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag 30 oktober

Ur innehållet:

Här gror pengarna Specialgrödor lönsamma grödval, Axel Lundberg, HIR Skåne
Stor areal ökar lönsamheten Maskiner och arbete påverkar, Frans Johnson, Hushållningssällskapet Kalmar
Som man sår får man skörda Majssådd påverkar skördetidpunkt, Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar
Arrendemark med dålig dränering, Jakob Eriksson, Hushållningssällskapet Halland
Dränering med två nöjda parter Arrendator och markägare överens, Lars-Göran Svensson
Även vallgräsen drabbas av svamp Gå över vallarna i höst, Anna Linnell, HS Konsult
Valet mellan ogräsharv och hacka Gården avgör ekostrategi, Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland
Beräkning av kväveupptaget Smidigare mätning med ny metod, Carl Blackert, Hushållningssällspaet Halland
Möjligheter med crowdfunding Finansiera med ”många bäckar små”, Ylva Belin, HS Konsult
Satsa på ekomaltkorn Står sig bäst i vårsädeskalkylen, Olle Åkesson, Hushållningssällskapet Skaraborg
Ökat fokus på bete I framkant till säsongen 2018, Mia Lindkvist och Frida Hedin, HS Konsult
Förberedd vid markintrång Koll på långsiktiga avtalet, Albin Johansson, Hushållningssällskapet Östergötland

I korthet: Så byggs brittisk höstraps, CropSat granskat, Behåll jorden på fältet, Ny internationell gödselforskning, Dränerande djupplöjning, Rättika med fotboja, Maltkorn med löst skal, Mångfacetterad svampflora, Lågt tryck sparar diesel, Fukt ödelägger snigelgift, Variera sättavståndet med jordarten, Betesplanera vid datorn

Arvensis 2017, nr 6

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag 18 september

Ur innehållet:
Mask slår stål på djupet Tuggar jord och skapar gångar, Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord
Markpackning kvar under lång tid Tre år sedan packningen i Gropen, Hans Nilsson, Jordbruksverket
Lättetablerat efter mellangröda Funkar med svenska förhållanden, Marcus Willert, HIR Skåne
Säkrare skördeprognos i majs Modellen ger bättre sortval , Magnus Halling & Mårten Hetta SLU, Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar
Hackar raps sådd med Rapid Kem och radhacka fält i fält, Patrik Svanström, HIR Skåne
Insekterna ett gissel i rapsen Sen bekämpning verkar bäst, Gunilla Berg & Dinara Behaderovic, Växtskyddscentralen Alnarp, Jordbruksverket, Anders Adholm, HIR Skåne
Ogräsbekämpning på hösten Effektivast i höstsäd, Patrik Svanström, HIR Skåne
Redskap efter behov mot rotogräs Tukta mekaniskt, Jakob Eriksson, Hushållningssällskapet Halland
Markens mullhalt ökar Mer vall med fler hästar, Thomas Kätterer, Christopher Poeplau, Gunnar Börjesson, Martin Bolinder, SLU
Bearbetning i nya spår Jordbearbeta lagom och smart, Marcus Willert, HIR Skåne
Ekorrsvingel på frammarsch Ett förrädiskt gräsogräs, David Gottfridsson, HIR Skåne

Arvensis 2017, nr 4/5

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag 20 juni

Ur innehållet:

Sorten avgör sådd och utsäde Ny sanning i höstveteförsök, Jannie Hagman, SLU; Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult; Nils Yngveson
Ogräsbekämpning i raps Nya alternativ imponerar inte, Patrik Svanström, HIR Skåne
Plöj för högsta lönsamhet  Erik Bækstedt om plogens fördelar, Gunnel Hansson, HIR Skåne
Direktsådd för högre skördar  Alexander Klümper klarar torkan, Emma Hjelm, HIR Skåne
Etablera grödan flexibelt Kan löna sig med både och, Axel Lundberg, HIR Skåne
Nya förutsättningar i åkerbönor Kalkylen kräver ny teknik, Daniel Finnfors, HIR Skåne
Kalkning vid högt pH Ger stabilare aggregat, Anita Gunnarsson, Hushållningssällskapet Skåne; Åsa Olsson, NBR; Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord och Lars Persson, Brandsberga Gård
Vall gynnar spannmålen Så kan du samarbeta i praktiken, Frans Johnson och Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar
Så når du ekobrödvete Förfrukten avgörande, Louice Lejon, Hushållningssällskapet Östergötland
Tema Borgeby Fältdagar  Gropen, odlingar & maskindemo
Arvensis seminarier Förkovra dig på Borgeby Fältdagar
Särodla och blanda till utfodring Odla gräs och klöver var för sig, Ulf Axelson och Svante Andersson, Hushållningssällskapet Skaraborg

Notiser: Comeback för losta, Ogrästerminator, Rödklöver bra insåningsval i eko, Svårt att addera bekämpningseffekt, Räkna ax och bedöm skörden, Så fånggrödan med drönare, Benchmark i biomassa, Lång effekt av stallgödsel, Var snabb med Proline efter regn

Arvensis 2017, nr 3

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag, 8 maj

Ur innehållet:

Välj bästa maskinfinansiering Flera alternativ, Nils-Inge Larsson, HIR Skåne
Två varierande år med nollrutor David Flod, Hushållningssällskapet Skaraborg
Så påverkar dosen resistens, Ida Lindell, HIR Skåne
Mota värstingogräs i majs Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar
10 år med berg- och dalbana, Anders Pålsson, HIR Skåne
Väl planlagd ekoomläggning, Emma Hjelm, HIR Skåne
Foderodling när sojan är dyr Proteingödsling och åkerböna gynnas, Mattias Hammarstedt, HIR Skåne, Olof Månsson, Svenska Foder
Pollinerarna medhjälpare i raps, Sandra Lindström, Hushållningssällskapet Skåne
Förbättrade lerhaltskartor, Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland, Mats Söderström, SLU
Höstkornets större potential Belastas med en rad fördomar, Nils Yngveson
Fallgropar vid lejd sprutning kräv fullgod försäkring, Lena Friberg, HIR Skåne

Notiser: Miljöarbete på anbud, Jordbyte ger lägre kostnader, Resistent renkavle ökar, Med direktsådd räcker 7 maskiner, Spruta inte på blommorna, Rättika i blåsväder, Nytt munstycke för hög fart, Storm och skyfall stoppar mjöldagg, Ny metod bedömer risk för bomullsmögel, Farligt mangandamm, Ny typ av GMO på frammarsch, Mer mark känns bättre, Blanda i rätt ordning, Herbicidresistens i ett av tio fält

Arvensis 2017, nr 2

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag, 13 mars

Ur innehållet:

Variera utsädesmängden i vår CropSAT visar fältuppkomsten, Henrik Stadig, Hushållningssällskapet Skaraborg

Borra djupt i kvävestrategin Nya rekommendationer i vall, Linda af Geijersstam Hushållningssällskapet Kalmar

Flytande gödselmedel Global utblick och lokal insikt, Jakob Eriksson, Hushållningssällskapet Halland

Bevattna ekogrödorna Större utväxling i eko, Henrik Nätterlund HS Konsult, Frans Johnson, Hushållningssällskapet Kalmar

Svårt att rädda tunt vete Litet utslag för tidigt kväve, Marcus Eriksson, HS Konsult

Nytt från Plantekongressen Godbitar från Danmark, Gunnel Hansson, HIR Skåne

Hellre fastgödsel i november Fördel sen gödsling i nya försök, Sofia Delin, SLU Skara

Lyckas med gräset i majsen Fånggröda som inte sprutas bort, Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Kålmal drabbade höstrapsen Ännu en skadegörare i grödan, Jakob Eriksson, Hushållningssällskapet Halland

Nya insatsmedel 2017 HIR-rådgivarna vägleder

Influenser i Europas veteodling DLGs höstvetetävling inspirerar, Emma Hjelm, HIR Skåne

Notiser: Sur gödsel ger svavelfördel, Norsk valltrotjänare i toppen, Skörden ökar med dräneringsdjupet, Rötterna håller sig nära kvävet, Rostad klöver för bättre protein, Radmylla fosfor till vårsådda grödor, Ingen rättika i rapsväxtföljden

 

 

 

Arvensis 2017, nr 1

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag, 30 januari

Ur innehållet

Tillväxtreglering – användbart men inte nödvändigt, Oskar Gustafsson, Hushållningssällskapet Skaraborg

Styr upp gräsen i vallen,  Ola Hallin, Hushållningssällskapet Sjuhärad

Klumprotsjuka i höstraps – är läget värre än i anat? Per-Erik Holmgren, HIR Skåne

Ökat intresse för strimsådd, Christer Johansson, Jordbruksverket

Flera vägar för lönsamhet i ekoodlingen, Louice Lejon, Hushållningssällskapet Östergötland

Ett ton mer vete med bevattning, Lena Engström, Åsa Myrbäck, Bo Stenberg, SLU Skara

Vägen till en bra insådd, Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

Rätt fokus på maskinparken – anpassa beslutet till din gård, Axel Lundberg, HIR Skåne

Hellre mullhushållning än mullhalt, Göte Bertilsson, Framtidsodling

Ny strategi för svartpricksjuka, Gunilla Berg, Jordbruksverket

Quinoa för svenska odling – slående lik svinmålla, Per Modig, HIR Skåne

Fasta körspår lättar trycket, Josef Apell, Apell Agri Consulting

Notiser: Färre men smartare skyddszoner, Fosfor nära rötterna, Växtföljd vill till vid No till, Mycket vatten mot flyghavre, Smalt skördefönster i maltkorn, 20 svåra beslut i höstraps, Resistenscheck direkt i fält, Råttsvingel viker inte för något, Klart snabbare med hög stubb, GMO-vete för högre skördar, Blandvallar klarade torka, Svamp som dödar svamp, Skördeökning för Cerone

 

Arvensis 2016, nr 8

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag, 12 december

Ur innehållet

Kvävegiva efter höstvetesort, Mattias Hammarstedt, HIR Skåne

Mät höstrapsen med satellitbild,  Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland

Hjälp vallen tåla torkan Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Högre skördar kräver mer fosfor, Henrik Nätterlund, HS Konsult

Många val för prissäkring 2017, Anders Pålsson, HIR Skåne

Blandad åkerböna positivt, Louice Lejon, Hushållningssällskapet Östergötland

Sötpotatis för svensk odling, Oskar Hansson, HIR Skåne

Hönshirs ökar i vårsäden, Lars Andersson, Institutionen för växtproduktionsekologi, SLU

Mer kväve till Planet, Mattias Hammarstedt, HIR Skåne

Flera keminyheter, Rikard Andersson, HIR Skåne

Ingen mulleffekt med 60 års halm, Lena Friberg, HIR Skåne

Så hittas mikronäringsbrist, Karin Hamnér, SLU

Så förbättras fiberkvaliteten, Emma Rudberg, Växa Sverige och Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

 

Arvensis 2016, nr 7

etta-arvensis-nr7-2016

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag, 31 oktober

Ur innehållet

Höga insatser kostade rapsskörd Leden skiljer i Rapsmästaren, Olof Pålsson, HIR Skåne

Ny metod att beräkna kväveupptag N-tester & GreenSeeker jobbar ihop, Carl Blackert, Hushållningssällskapet Halland

Ny areal får inte sänka skörden Räkna på rationaliseringen, Axel Lundberg, HIR Skåne

Välj rätt mot mott Maskinlösningar mot stubben, Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Nya länder dominerar exporten Ger oss både hot och möjligheter, Anders Pålsson, HIR Skåne

Bedöm organiska gödselns kväve Kol/kväve-kvoten viktig, Sofia Delin, SLU, Henrik Nätterlund, HS Konsult

Ta bort biotoper som hindrar Aktivt brukande kan ge dispens, Emma Hjelm, HIR Skåne

Rörsvingel med swajigt rykte. Fördel timotej i utfodringsförsök, Elisabet Nadeau, Hushållningssällskapet Sjuhärad och SLU Skara

Bekämpning med herbicidtolerans. Nytt system i sockerbetor, Gunnel Hansson, HIR Skåne

Intensivare jordbearbetning igen Gör en fin såbädd för ogräsen, Marcus Willert, HIR Skåne

Platsen avgör kadmiumupptaget Men även grödvalet påverkar, Jan Eriksson, SLU

Arvensis 2016, nr 6

etta

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag, 19 september

Ur innehållet:

Oavgjort i rapsetablering Snabbt i backen det viktigaste, Per Hansson Hushållningssällskapet Skaraborg

Farliga svampar frodas i majsen Hantera Fusarium med växtföljd, Linda af Geijersstam Hushållningssällskapet Kalmar

Hitta ditt framgångsrecept Lägg energin på dina styrkor, Axel Lundberg HIR Skåne

Höstvete som kan sås på våren Nils Yngveson visar demoodling, Emma Hjelm HIR Skåne

Vi synar ny aktör på marknaden Villkoren nog så viktiga Anders Pålsson HIR Skåne

För och emot tidig höstvetesådd Höga skördar men flera risker Per-Erik Holmgren och Rikard Andersson HIR Skåne

Proteinkvalitet synas i vallen Rödklöver bäst av baljväxterna, Elisabet Nadeau, Hushållningssällskapet Sjuhärad och SLU Skara

Ny substans mot ogräs Lancelot seglivad i marken, Rikard Andersson, HIR Skåne

Ny Sluxx tål mer regn Har även blåare färg, Carl Blackert Hushållningssällskapet Halland

Din P-skuld till jordbanken Växtodling med stort P-underskott, Gunnel Hansson, HIR Skåne

Sälja eller lämna halmen? Tänk både kort- och långsiktigt, Thomas Kätterer, Gunnar Börjesson, Martin Boliner SLU Uppsala

 

Arvensis 2016, nr 4/5

etta

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag, 2 maj

Ur innehållet

Ogräsen utmanar höstrapsen Finslipa verktygen du har, Per-Erik Holmgren HIR Skåne

Höstveteskörden på väg norrut Allt bättre läge för Mellansverige, Nils Yngveson HIR Skåne

Baldersbrån står kvar Tänk resistensstrategi redan nu, Margareta Björk, Växa Sverige

Renkavle äventyrar odlingen Atlantisresistenta plantor bekymra, Olof Pålsson HIR Skåne

Kampen mot renkavle Misstänkt resistens på Krapperup, Emma Hjelm HIR Skåne

Lerhaltskarta till din tjänst Utsädes-styrfil efter markdata.se, Camilla Persson HIR Skåne

Kraftsamla med pressat mjölkpris Fokusera på bra grovfoder, Kraftsamla med pressat mjölkpris Annica Hansson, Pauliina Jonsson, Claes Åkerberg, Susanne Bååth Jacobsson, Växa Sverige

Lagra eller inte lagra Raps är intressant för lagring, Anders Pålsson HIR Skåne

Tema Borgeby Fältdagar Gropen, odlingar & maskindemo

Arvensis seminarier Förkovra dig på Borgeby Fältdagar

Manganeffekt med kombisådd Minskar brister i det höstsådda, Anders Adholm HIR Skåne

Smart kväve med gröngödsling Även effekt på struktur och ogräs, Per Modig HIR Skåne

Oklar ekonomi i strukturkalkning Ett försök i Skåne ger mer kunskap, Lena Friberg HIR Skåne

 

 

 

Arvensis 2016, nr 3

Arvensis

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag, 2 maj

 

Ur innehållet

Tillväxtreglerad kvarnvete Nu kan den säljas, Mattias Hammarstedt HIR Skåne

Högre skördar med bevattning Med negativ vattenkalkyl, Frans Johnson Hushållningssällskapet Kalmar

Benchmark banar vägen Lönsamt att jämföra med andra, Axel Lundberg HIR Skåne

Vallskördetidpunkten kan breddas Med samma foderkvalitet, Nilla Nilsdotter-Linde, SLU m.fl.

Bättre priser på sikt Lagren spås sjunk på fem års sikt, Anders Pålsson, HIR Skåne

På hugget mot tistel Ska tuktas före den fått fem blad, Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

Hur funkar CropSAT? Så skapas vegetationsindexkartorna, Mats Söderström, SLU

Nytt om fusarium Säkrar grynhavrens kvalité, Michaela Baumgardt, HIR Skåne

Bladgödsla för rätt proteinhalt Kan tillföras sent med sprutan, Camilla Persson, HIR Skåne

Mer skadesvamp i plöjningsfritt Men rikare mikroliv motverkar kanske, Hanna Friberg, SLU

Ekorrsvingel ingen raritet Oroande ökning i frövallarna, Emma Hjelm, HIR Skåne

 

 

 Arvensis 2016, nr 2

etta

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag, 14 mars.

Ur innehållet

Rötterna grunden för hög skörd Maxskörd med två meters rotdjup, Lena Friberg, HIR Skåne

Variera N-givan med bästa teknik Får fram grödvariationen på olika sätt, Camilla Persson, HIR Skåne

I vallens vägskäl Två ytterligheter av kvävegödsling, Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Svenska sniglar värdefulla Parallellhandel kan löna sig, Ida Lindell, HIR Skåne

Stigande kostnader Sänker lönsamheten i veteodlingen, Anders Pålsson, HIR Skåne

Vägen till rätt protein Kvarnvara en utmaning i ekovete, Henrik Nätterlund, HS Konsult, Örebro

Rättika med rättighet Säker etablering viktigt, Olof Pålsson, HIR Skåne

Sortförsöken visar smaklig majs Smältbarhet och stärkelsehalt, Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Årets keminyheter Mest nya kombinationer, Gunnel Hansson, HIR Skåne

Radsprutning och radhackning En kombination som fungerar, Anneli Lundkvist, SLU, mfl.

Nytt vägval i fältkanten Skyddszonsstöd eller EFA-träda, Anders Adholm, HIR Skåne

Bryt den onda cirkeln i rapsen Bekämpa insekter i problemfält, Christer Nilsson, Agonum Konsult

 

Arvensis 2016, nr 1

etta

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag, 1 feb.

Ur innehållet

Multiverktyg i svampstrategin Nyhet gynnar resistensstrategin, Ida Lindell, HIR Skåne

Rätt skördekapacitet i vallkedjan Ger bästa fodervärde, Frans Johnson, Hushållningssällskapet Kalmar

Flytande gödning Maskinslimmad och precis, Camilla Persson och Erik Olsson, HIR Skåne

Höstrapsens kväveupptag på hösten Styr vårens kvävegödsling, Lena Engström, SLU

Läs villkor och tjäna pengar Hur mycket kan säljas innan skörd, Anders Pålsson, HIR Skåne

Välj rätt ekogröda Dyrt kväve gynnar trindsäden, Henrik Nätterlund, HS Konsult, Örebro

En körning i ”one-pass” tillage Billigare etablering, Marcus Willert, HIR Skåne

Säker i kontrolldjungeln Miljötillsyn på djupet, Michaela Baumgardt och Anna Starck, HIR Skåne

Nolltolerans mot renkavle Så jobbar Andrew Ward i England, Gunnel Hansson, HIR Skåne

Ärtan och bönans renässans Förgröningen ökar arealent, Marcus Eriksson, HS Konsult, Uppsala

 

 

Arvensis 2015, nr 8

Framsida Arvensis nr 8

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag, 14 dec.

Ur innehållet

Mer kväve till rätt sort Reagerar olika på kväve, Nils Yngveson, HIR Skåne

Vilsen i vallen Sen, torktålig, högavkastande?, Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Markägare och brukare delar Engelsk risk- och vinstdelning, Stefan Gustavsson, HIR Skåne

Fånga kväve och stöd i ett Minskad arealflexibilitet, Olof Pålsson, HIR Skåne

Sex år med maltkornet Quench Rätt protein mellan stupstockarna, Anders Pålsson, HIR Skåne

Hela paletten krävs mot molke Bekämpas tidigare än vi trott, Madeleine Wiström, Hushållningssällskapet Östergötland

Sortanpassa kvävegödslingen Praktik och Mariboss skiljer ut sig, Mattias Hammarstedt, HIR Skåne

Höstraps – plöja eller strip-till? Hur snabb etablering klaras, Björn Roland, Hushållningssällskapet Skaraborg

Beståndsuppbyggnad för hög skörd Målet är många kärnor, Göran Bergkvist, SLU

Vete – en slump att upprepa Syntetiskt vete kan öka skördarna, Ida Lindell, HIR Skåne

 

 

Arvensis 2015, nr 7

Framsida nr 7 2015

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag, 2 nov.

Ur innehållet

Tredje stora skörden i följd Tillfälle för säkring kan ges, Anders Pålsson, HIR Skåne

Verktyg optimerar kvävegödsling Variera N-givan efter handsensorn, Erik Jönsson, Hushållningssällskapet Skaraborg

Gör en ö… eller gräv ner  Två meter till brunnar i fält, Ida Lindell, HIR Skåne

Anpassa tiltbredd efter jordart Sönderdelat ökar effektbehov, Christer Johansson, LRF Konsult

Arrendet = konkurrenskraften Södra Sverige ligger bra till, Stefan Gustavsson, HIR Skåne

Vitklöver med fårbetning Gav 400 kilo frö, Henrik Nätterlund, HS Konsult

Kallt så in i Norden Gav lågt vallprotein, Pauliina Jonson, Växa Sverige

Med maxskörd i sikte Varje punkts potential analyseras, Emma Hjelm, HIR Skåne

Management för rörsvingel Håller i längden, Katarina Berlin, Rådgivarna

Bygg förutsättningar för optimal veteskörd, Ida Lindell, HIR Skåne

Träda dig till lönsamhet En lönsam fokusareal, Johan Kullsand, HS Konsult

Pigga jordar för majs Prissätt majsen med verktyg, Frans Johnson

 

Arvensis 2015, nr 6

arvensis-15-6
Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag, 21 sept.

Ur innehållet

Kostnad för lågt protein i år Kontraktet avgör foderpriset, Anders Pålsson, HIR Skåne

Radhackning av raps Intressant för fler med oviss kemi, Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

Kväve till lägre pris Stor produktskillnad i kvävepris, Gunnel Hansson, HIR Skåne

Markpackning dröjde kvar I Gropen på Borgeby Fältdagar, Hans Nilsson, Länsstyrelsen, Erik Olsson, HIR Skåne m.fl.

Snårigt men möjligt med slam Stenkoll på uppköpare krävs, Emma Hjelm, HIR Skåne

Planera 2017 års rapssådd nu Ekorapsen värd bästa förfrukt, Henrik Nätterlund, HS Konsult

Utnyttja svag majs fullt ut Bevara energin i ensileringen, Elisabeth Nadeau, Hushållningssällskapet Sjuhärad och SLU

Locka roten med näring Potential för djupgödsling, Johan Kullsand, HS Konsult

Optimera höstveteskörden Prioritera med värdeflödesanalys, Camilla Persson, HIR Skåne, Niclas Sjöholm, Växtråd

Se upp för ekorrar och råttor Svårbekämpat ogräs etablerar sig, Gunnel Hansson, HIR Skåne

 

Arvensis 2015, nr 4-5

framsida
Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag, 15 juni.

Ur innehållet

Vete och raps i höst. Säkraste korten i höstsådden Anders Pålsson, HIR Skåne

Nytt i sålådan. Nya sorter inför hösten. Nils Yngveson, HIR Skåne

Iskall höstrapströskning. Efter vetetröskning och rapssådd. Björn Roland, Hushållningssällskapet Skaraborg

Struktur i rapsetableringen. Jordstrukturen avgör luckring. Camilla Persson, HIR Skåne

Kväve kräver mikronäring. Bedöm bladgödslingsbehovet. Karin Hamnér, SLU

Pressa ts-tunga balar. Balpress med bästa teknik. Christer Johansson, LRF Konsult

Testa utsädet mot svamp. Ekoutsäde extra utsatt. Pauliina Jonsson, Växa Sverige

Tema Borgeby Fältdagar. Mässkartan leder dig rätt på mässan. Temasidor Borgeby Fältdagar

Demoodlingar och Tema Borgeby Fältdagar. Guidas bland uppseendeväckande demoodlingar. Temasidor Borgeby Fältdagar

Maskindemonstrationer Borgeby Fältdagar. Maskinrådgivare guidar maskiner i arbete. Temasidor Borgeby Fältdagar

Arvensis seminarier Borgeby Fältdagar. Förkovra dig på Borgeby Fältdagar. Temasidor Borgeby Fältdagar Vallens mikroinnehåll. Kan påverkas med odlingsåtgärder. Katarina Berlin Thorell, Rådgivarna

Ingen bot mot rödsotvirus. Bitvis stora angrepp i stråsäd i söder. Louise Zetterholm, HIR Skåne

Svamp i åkerböna. Chokladfläck värd att bekämpa. Cecilia Lerenius, Växtskyddscentralen Skara

 

 

Arvensis 2015, nr 3

arvensis-15-3

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag 4 maj.

Ur innehållet

Nya vägar för marknadskoll. Börsen kan ge ledning. Anders Pålsson, HIR Skåne

Tackla tisteln. Måste tuktas titt som tätt. Rikard Andersson, HIR Skåne

Skörda utan slåtterkross och minska markpackningen. Marie Lundberg, HS Konsult

Pollinatörernas nytta skiljer mellan rapssorter. Sandra Lindström, Hushållningssällskapet Skåne, SLU och Lunds universitet och Riccardo Bommarco, SLU

Ett sprutmunstycke för allt. Allt klara både regler och effekt. Olof Pålsson, HIR Skåne

Come back för 2,4-D. Mustang klarar låg temperatur. Per Widén, Växtskyddscentralen Uppsala

Plus för eko i försök. Men för lite vall ökar tisteln. Per Modig, HIR Skåne

Fördröj resistens hos svartprick. Proline och Armure sviktat i försök. Gunilla Berg, Växtskyddscentralen Alnarp

Mellangrödan gör jobbet. Ersätt mekaniska bearbetningen. Henrik Nätterlund, HIR Skåne

Sträng utan smuts och spill. Justeringar på strängläggaren avgör. Christer Johansson, LRF Konsult

Sortanpassa kvävegödslingen, Mattias Hammarstedt, HIR Skåne

 

 

Arvensis 2015, nr 2

arvensis-15-2

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag 23 mars.

Ur innehållet

Lagra på börsen. Inte farligare än fysisk lagring. Anders Pålsson, HIR Skåne

Resistenta örtogräs i Halland. Viktigt med fokus på strategin. Margareta Björk, Växa Halland

Så majsen tätare. Högre ts-halt lockar. Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Kemi-nyheterna gamla bekanta. Knepig resistensstrategi. Ida Lindell, HIR Skåne

På bettet med betet. Engelska betesrön inspirerar. Pauliina Jonsson, Växa Sverige, Halland

Så klår vi gräsogräsen. Åkerven klaras lätt. Per-Erik Larsson och Henrik Hallqvist, växtskyddscentralen Skara och Alnarp, Jordbruksverket.

På djupet med ekogödsel. Mylla pelleterad gödsel 5 cm. Henrik Nätterlund, HIR Skåne

Försköna med förgröning. Klöver och honungsört bra val. Petter Haldén, Hushållningssällskapet Konsult

Spridartest röjer inställning. Testa gödselns egenskaper. Per-Anders Algerbo, JTI

Arvensis 2015, nr 1

arvensis-15-1

Granskad kunskap från Hushållningssällskapens HIR-rådgivare. Utgivningsdag 9 feb.

Ur innehållet

Svårbedömt 2015. Grödpriser ett frågetecken. Anders Pålsson, HIR Skåne

Precisionsgödsling i praktiken. Allt fler använder tekniken. Björn Roland, Hushållningssällskapet Skaraborg

Sprid stallgödseln lönsamt. Lastbil klarar upp till två mil. Hans Hedström, Hushållningssällskapet Blekinge

Dyrast är jorden. Tyngsta posten i kalkylen. Stefan Gustavsson, HIR Skåne

Band och hjul med olika tryck. Bandtröskan skonar alven. Johan Arvidsson och Thomas Keller, inst. för mark och miljö, SLU samt Mikael Gilbertsson, JTI

Korsningar med gräslig kraft. Utnyttja hybrider i vallen. Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Flexibel torklösning. Körbar tork av östgötamodell. Christer Johansson, LRF Konsult

Utnyttja EFA till pollinering. Fokusarealer med flitiga bin. Hans Romarker, Hushållningssällskapet Kalmar och Petter Haldén, HS Konsult

Växtnäringens signaler. Rapsrot i rätt riktning. Källa: den tyska tidskriften “Raps”

Arvensis 2014, nr 7

arvensis-14-7

Ur innehållet

CAP påverkar grödvalet. Intresse för ärter och bönor. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Spaning efter nytt maltkorn. Tronskifte med två nya sorter. Nils Yngveson, HIR Malmöhus

Vall på långt avstånd. Intensifiera hemmavid. Hanna Johansson, Hushållningssällskapet Väst

Digital sprutjournal i praktiken. Allt ligger säkert i molnet. Anders Adholm, HIR Malmöhus

Fälten från ovan. Drönaren ger bild över fältet. Camilla Persson, HIR Malmöhus och Mattias Hammarstedt, Hushållningssällskapet Kristianstad

Odla trendiga baljväxter. Marknaden efterfrågar. Per Modig, Hushållningssällskapet Kristianstad

Lusernvall i modern version. Fröandel efter gräsegenskaper. Emma Hjelm, HIR Malmöhus och Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Trender i precisonsodlingen. Lättanvända satellitbilder. Henrik Stadig, Hushållningssällskapet Skaraborg

Effekter av tillväxtreglering. 10 centimeter kortare vetestrån. Rikard Andersson och Anders Adholm, HIR Malmöhus

Attrahera arbetskraft med lean. Både lönsamt och avstressande. Karin Håkansson och Sara Johnson, HIR Malmöhus

Arvensis 2014, nr 5

arvensis-14-5

Årets skördar sätter spår. Stora lager hämmar priset. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Ogräsbekämpa i höst. Speciellt där gräsen frodas. Erik Jönsson, Hushållningssällskapet Skaraborg

Mest gas per satsad krona. Betor och rågvete i topp. Sara B Nilsson, Hushållningssällskapet Halland

Bearbetningsdjupet avgör. Dieselåtgång bara en del av energin. Johan Arvidsson, SLU Uppsala

Flytgödsel på hösten. Inte så illa på vallen. Tellie Karlsson, Hushållningssällskapet Kalmar

Odla rörflen till strö. Sprider risken där halmen är knapp. Madeleine Wiström, Eva Stoltz, Ann-Charlotte Wallenhammar och Karin Granström, Hushållningssällskapet

Rötter skvallrar om packning. Stora skillnader i Gropen. Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord

Arvensis 2014, nr 4

arvensis-14-4

På börsen med skyddsnät. Säkerhet mot prisras. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Klumprotsjuka hittad igen. Hot mot odlingen. Ann-Charlotte Wallenhammar, Hushållningssällskapet Örebro

Ta svamp i majs på allvar. Ligg steget före. Olof Pålsson, HIR Malmöhus och Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

4 ton ekoraps krossar allt. Glödhet gröda 2015. Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland och Henrik Nätterlund, HIR Malmöhus

Pinne eller tallrik på kultivatorn? Påverkar dieselförbrukningen. Christer Johansson, LRF Konsult

Den viktiga strukturen. Stora och små porer för vatten och gas. Camilla Persson och Lena Friberg, HIR Malmöhus

God nytta med strukturkalk. Rätt läge på sommaren. Camilla Persson och Lena Friberg, HIR Malmöhus

Bästa vallövervintring. Din skördestrategi påverkar. Linda Karlsson, Växa Sverige, Halland

Försäkring mot manganbrister. Kompletterande mediciner. Gustav Johansson, HIR Malmöhus

Undvik DON i höstvetet. Sortval med låg risk. Michaela Baumgardt, HIR Malmöhus

Minska kemläckaget. Leror med sprickor ökar risken. Ida Lindell, Hushållningssällskapet Kristianstad.

Markkartera vid rätt tid. Ungefärligt fosformått. Henrik Nätterlund, HIR Malmöhus

Arvensis, särtryck Borgeby Fältdagar 2014

arvensis-borgeby-faltdagar

Mässkarta

Tema teknik

HIR Malmöhus demonstrationsodlingar

Gropen

Utställarnas odlingar

Maskindemonstrationer

Seminarieprogram

Axplock från vårens tidigare nummer av Arvensis

Arvensis nr 3, 2014

arvensis-14-3

Högre netto med bred front. Kostnader i schack. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Hållbar ogräsbekämpning. 4 rådgivare – 1 nämnare. Erik Jönsson, Hushållningssällskapet Skaraborg, Rikard Andersson, HIR Malmöhus, Carl Blackert, VÄXA Sverige, Johan Oscarsson, Hushållningssällskapet Östergötland.

Självseparerande svinflyt. Tjock fraktion med P. Sara B Nilsson, Hushållningssällskapet Halland

Rör inte nötflyten. Bryta svämtäcket räcker. Sara B Nilsson, Hushållningssällskapet Halland

Lovande bandsådd i ekovete. Mer hackat utan skördetapp. Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

Höga priser kräver precision. Kostar mer att ligga fel. Erik Jönsson, Hushållningssällskapet Skaraborg

Minimiera ensilageförluster. Packning efter kapacitet. Rolf Spörndly, SLU

Se upp med septoria och gulrost. Redo för ett svårt svampår. Gunilla Berg, Jordbruksverket, Växtskyddscentralen Alnarp

Fördel solceller i lantbruket. Förslag gynnar elförsörjning. Nils Helmersson, HIR Malmöhus och David Hårsmar, Rådgivarna i Sjuhärad

Arvensis nr 2, 2014

arvensis-14-2

Större prisvariation Högre 5-årssnitt att vänta. Anders Pålsson, HIR Malmöhus.

Måttlig intensitet i vete Hälsosam kostnadsmedvetenhet. Nils Yngveson, HIR Malmöhus

Nytt på kemifronten Nya användarvillkor utmanar. Anders Adholm, HIR Malmöhus

Sprutförare med ansvar Journal både lag och komihåg. Anette Bramstorp, HIR Malmöhus

Kväve efter behov Inte vallens utan ditt företags. Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Justera upp N med måtta Men bara lite. Björn Roland, Hushållningssällskapet Skaraborg

Vall gör dränering effektiv Satsa på genomsläpplighet. Oskar Björling, Hushållningssällskapet Östergötland och Ingrid Wesström, SLU, inst. för mark och miljö

Ekoutsäde ska anpassas Fler eller större vårvetekärnor. Henrik Nätterlund, HIR Malmöhus

Smältbart vallfoder Lättsmält med täta skördar. Sofia Kämpe, Hushållningssällskapet Skaraborg

Däck med avtryck Utnyttja IF och VF fullt ut. Søren Geert-Jørgensen, Gefion Planteavl, Danmark.

Samodlad majs ger mer Ensilage med proteintillskott. Eva Stoltz, Hushållningssällskapet Örebro och Elisabet Nadeau, SLU Skara.

Arvensis nr 1, 2014

arvensis-14-1

Tuff start för 2014. Skapa en försäljningsstrategi. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Mindre kalium till majs. Omfördela flyt till vallen. Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Näringen på toppen. Plöjningsfritt skiktar P och K. Johan Arvidsson, Ararso Etana och Veera Kainiemi, SLU

Mer kväve i stallgödseln. Normerna bör höjas. Mattias Hammarstedt, Hushållningssällskapet Kristianstad

Tjäna på arrenden. Räkna också skalnackdelarna. Eric Hallqvist, Hushållningssällskapet Skaraborg

Skära skära tistel. Mer skörd med tistelskäraren. Anneli Lundkvist och Theo Verwijst, SLU

Effektivare mangangödsling. Hur mangan tas upp. Lena Friberg, HIR Malmöhus

Rotröta skadar rödklövern. Avkastar bäst trots angrepp. Ann-Charlotte Wallenhammar, HS Konsult, Nilla Nilsdotter-Linde, SLU, Jan Jansson, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Charlotta Almquist, Eurofins food and Agro Testing Sweden AB

Tillgänglig mikronäring. Gödslingsstrategin avgör inte. Karin Hamnér, SLU

Minska fusariumrisken. Sortvalet allt viktigare. Michaela Baumgardt, HIR Malmöhus

Arvensis nr 7, 2013

arvensis-13-7

Vårsådd 2014. Lägre N-pris påverkar grödvalet. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Steg till lönsam vårkornodling. Egenskaperna avgör sortvalet. Nils Yngveson, HIR Malmöhus

Majs som smälter i vommen. Odlingen påverkar smältbarheten. Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Utsädesmängd efter lerhalt. Öka skörden på styva backar. Camilla Persson, HIR Malmöhus

Investera i fältstorlek. Värt att slå samman skiften. Frans Johnson, Hushållningssällskapet Kalmar

Ekogrödor i topp. Fördel 1 000 kronor per hektar. Madeleine Wiström, Hushållningssällskapet Östergötland

Mer kväve i sur gödsel. pH-sänkning minskar förlusterna. Kjell Gustafsson, Agroväst och Sofia Delin, SLU Skara

Rajgräset utvintrar och övervintrar. Utnyttja gräsets fulla potential. Erik Abrahamsson, Hushållningssällskapet Jönköping

Inga utslag för stråförkortning. Moddus-effekterna dröjer. Anna-Karin Krijger, Hushållningssällskapet Skaraborg

Maximerade skyddszoner. Dra nytta av artvalet. Gustav Johansson, HIR Malmöhus och Petter Haldén, HS Konsult

Arvensis nr 6, 2013

arvensis-13-6

Högst pris inte bäst pris. Villkoren för maltkorn skiljer. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Långsam men lönsam kombi. Om minst en tredjedel vårsäd. Björn Roland, Hushållningssällskapet Skaraborg

Spara med optimerad växellåda. Mekanisk låda bäst på dragaren. Christer Johansson, LRF Konsult

Matchen om vallen. Sött rajgräs eller nyttig timotej? Kerstin Andersson, HIR Malmöhus och Sofia Kämpe, Hushållningssällskapet Skaraborg

Ökat utbud av kvävesensorer. Tre på svensk marknad. Per-Anders Algerbo, JTI

Sprid ekogödseln på våren. Svagt netto med dagens priser. Henrik Nätterlund, HIR Malmöhus

Kolfilter en billig försäkring. Byt eller fyll på kol. Gustav Johansson, HIR Malmöhus.

Nitratspäckat vallfoder. Årets halter kan vara giftiga. Emma Hjelm, HIR Malmöhus

Räkna på vallavkastningen En fjärdedel kan förloras i kedjan. Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar.

Förebygg strukturskador. Bearbetningsdjupet inte avgörande. Marcus Willert, Hushållningssällskapet Kristianstad

Arvensis nr 5, 2013

arvensis-13-5

Prissäkring skydd mot låga spotpriser. Prissäkra vid högt pris även vid prisnedgång. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Välj rätt spets. Smal spets en fördel på styv lera. Mats Engquist, HS Konsult Strängnäs

Dyr jord hot vid generationsskifte. Bara halva marknadspriset förräntas. Stefan Gustavsson, Hushållningssällskapet Kristianstad.

Nöjd bakterie ger frodig lusern. Ymp, sort och jord avgör etableringen. Ulf Axelson, Hushållningssällskapet Skaraborg och Anders Jonsson, SLU, Skara.

Dexter beskriver markens bördighet. Kvot över 10 innebär strukturproblem. Chefskonsulent Troels Toft, Patriotiska Sällskapet, Danmark.

Tidigt ekokorn vid högt ogrästryck. Lägre skörd blir högre med mycket ogräs. Madeleine Wiström, Hushållningssällskapet Östergötland.

Tistel – svår att bemästra. Sätt in stöten både höst och vår. Rikard Andersson, HIR Malmöhus.

Majsskörd – årets viktigaste beslut. Använd bästa skördeprognosen. Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar.

Stor potential – lång investeringstid. Markköp i Slovakien en möjlighet. Gustav Johansson, HIR Malmöhus.

Ofrivillig odling av viltfoder. Normal växtodling en utopi där viltet härskar. Anna Linell, HS Konsult, Nyköping.

Arvensis nr 4, 2013

arvensis-13-4

Satsa på raps och överväg råg Inför höstens grödval. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Mineralfosfor snabbast Halv effekt med stallgödsel-P första året. Björn Roland, Hushållningssällskapet Skaraborg.

Klumprotsjuka ska tas på allvar Odling hänger på en enda resistensgen. Nils Yngveson, HIR Malmöhus

Med kol som bonus Värdera biogödseln efter NPK-innehåll. Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord

Biogödseln en pusselbit Biogödseln hjälper i generationsskiftet. Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord

Tåliga ogräsfrön genom magen Flyghavre och tistel överlever. Sara B Nilsson, Hushållningssällskapet Halland och Lars Andersson, SLU

Skördetid styr vitklövern bäst Återta kontrollen med rätt styrmedel. Bodil Frankow Lindberg, SLU

Så tuktas tussilago Tidig vila missgynnar höstbekämpning. Stella Andermo och Sofia Kämpe, Hushållningssällskapet Skaraborg

Örtogräsen slår tillbaka Samlade råd för att undvika resistens. Liv Åkerblom Espeby, SLU

Byt ut fossiloljan till torken Elda med billigare bioolja. Nils Helmersson, HIR Malmöhus

Sortskillnader i rotröta Välj tolerant åkerbönssort i riskfälten. Mariann Wikström, Agro Plantarum, Lars Persson, Brandsberga gård och Fredrik Heyman, SLU.

Arvensis 2013, särtryck Borgeby Fältdagar

arvensis-13-borgeby

Mässkarta

Tema växtskydd

Gropen

HIR Malmöhus odlingar

Utställarnas odlingar

Maskindemo

Seminarier

Arvensis nr 3, 2013

arvensis-13-3

Priserna före och efter 2007 Spannmålen nära senaste femårssnittet. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Prisvärt vallfoder med fler skördar Samma ts-skörd men mer råprotein. Emma Hjelm, HIR Malmöhus och Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar.

Fem säsonger med DON Mindre havre ingen lösning. Martin Niklasson, Hushållningssällskapet Väst och Einar Strand, Norsk Landbrugsrådgivning.

Avdriftsreducering mödan värd Mer vatten säkrar effekten. Olof Pålsson, HIR Malmöhus.

Optimerad rundbalshantering Tubinplastning halverar plastkostnaden. Christer Johansson, LRF Konsult

Hacka fältet med precision Sätt in stöten när ogräsen är känsligast. Per Ståhl, Hushållningssällskapet Linköping.

Läge att köpa gård i Danmark Men danska miljöregler ett gissel. Gustav Johansson, HIR Malmöhus.

Slimmade insatser ger billig majs Överdriv inte ogräsbekämpningen. Linda av Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar.

Lämna ogräsfröna i fred på ytan 2 cm jord räcker som oönskat skydd. Peter Kryger Jensen, Århus universitet

Styr på företaget med Lean Ordning och reda ger flyt, Sara Johnson, HIR Malmöhus.

Arvensis nr 2, 2013

arvensis-13-2

Säljterminer till lockpriser Börshandel en trestegsraket. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Lagom vernalisation Effektiv kyla hindrar onödig bestockning. Nils Yngveson, HIR Malmöhus

Sälj en kostnad köp ett värde Grovfoderhandel där alla blir nöjda. Frans Johnson, Hushållningssällskapet Kalmar

Styr N och P punkt för punkt Variera flytgödseln och fyll på med kväve. Emma Hjelm, HIR Malmöhus

Helsäd vinnare mot osäker majs Välj gröda efter foderbehov och areal. Katarina Berlin Thorell, Rådgivarna

Nyheter på kemifronten Nyregistreringar och preparat som går i graven.

Utnyttja taken effektivt Skaplig kalkyl för solceller om elpriset stiger. Nils Helmersson och Patrick Petersson, HIR Malmöhus

Vallfröodling åter lönsamt Satsa om intresse och engagemang finns. Joakim Karlsson, HS Konsult Strängnäs

Ekologisk utsädesodling Tjock vallfröinsådd och samodlat utsäde vinner i eko. Per Ståhl, Hushållningssällskapet Östergötland

Kampen mot Septoria fortsätter Undvik två solobehandlingar med Proline. Gunilla berg, Jordbruksverket

Växtskyddscentralen, Alnarp

Känn ditt vatten i spruttanken pH 6 oftast mest effektivt i spruttanken. Thilda Håkansson, HIR Malmöhus

Arvensis nr 1, 2013

arvensis-13-1

Nytt år och nya förväntningar Skattat vetepris vid skörd på 1,60. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Effektivare växtodling Ringa in det som begränsar skörden. Carl Blackert, Växa Halland

Innan det är för sent Undvik framtida ogräsproblem Rikard Andersson, HIR Malmöhus

Rätt skit på rätt bit Stor skillnad i växtnäringsinnehåll Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet Halland och Emma Hjelm, HIR Malmöhus

Anpassad vallfrömängd Sänk utsädesmängden vid bra förhållanden. Hanna Johansson, Hushållningssällskapet Väst

Mylla organiska gödselmedel Ekogödseln ska ha god jordkontakt. Per Ståhl, Hushållningssällskapet Linköping

Lupin – din väg till protein Proteingröda för lätt jord. Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Spannmål i slang Billig lagring vid stora volymer. Per-Anders Algerbo, JTI.

Odling av vårrågvete Stark vårfodergröda som hejdar ogräsen. Hermann Leggedör, Hushållningssällskapet Kalmar

Arvensis nr 7, 2012

arvensis-12-7

Skillnader i avräkning Jämför uppköparnas villkor för vete. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Fler grödor i paletten Inget givet vid högt spannmålspris. Björn Roland, Hushållningssällskapet Skara

Kalkningen positiv Gör jorden negativ. Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord

Sanden blir till guld När kärnmajs odlas på lätt jord. Olof Pålsson, HIR Malmöhus

Blanda klöver med svagt gräs Baljväxtvall enda sättet att nå högt protein. Sofia Kämpe, Hushållningssällskapet Skara

Lusbekämpning utan Primor Merskörd på 400 – 1400 kilo per hektar. Anna Redner, Hushållningssällskapet Örebro

Vårraps viktigast i Kanada Stor areal och låga kostnader. Gustav Johansson, HIR Malmöhus

Surt i brunnen Syra i gödseln sänker förlusterna. Tellie Karlsson, Hushållningssällskapet Kalmar

Blanda minst tre sorter i kampen mot ogräs och sjukdomar. Pauliina Jonsson, Växa Sverige

Majs mognar inte som utlovat Ts ger bättre tidighetsklassning Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Kalmar

Organogena jordar sjunker Bättre att odla än att överge dem. Kerstin Berglund och Örjan Berglund, SLU.

Kvalitet avgjorde matchen Tysk flagga i topp. Rikard Andersson och Nils Yngveson, HIR Malmöhus

Arvensis nr 6, 2012

arvensis-12-6

Säkra en del av intäkterna Prissäkra för att minimera risken. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Välj stabilt kol Viktigt för att höja markens mullhalt. Sara Bergström Nilsson, Hushållningssällskapet Halland

Radioaktivt torium Ger lerhaltskartor till lågt pris. Henrik Stadig, HS Skaraborg

Nygammal baljväxt i fokus Mer mjölk & friskare djur med esparsett. Hulda Wirsén, Växa Halland

Omväxlande plöjning och plogfritt 30 års försöksdata visar skördetrender. Johan Arvidsson, SLU

Raptol effektivt mot havrebladlöss Även såpa fungerar bra enligt demoodlingar. Anna Redner, HS Konsult Örebro

Brist på svavel i vallarna Lågt nedfall kan kosta skörd och kvalitet. Pauliina Jonsson, Växa Halland

Lås inte kvävet i leret Håll koll på kaliumvärdet på lerjorden. Rikard Andersson, HIR Malmöhus

Tävling i bäst höstvete på DLG Viktigt med sortval och sorttyp. Nils Yngveson, HIR Malmöhus

Arvensis nr 5, 2012

arvensis-12-5

Oro för skenande matpriser Grödor till mat eller energi?

Vetekalkylen 2013 Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Släkten är värst Undvik resistens genom variation. Rikard Andersson, HIR Malmöhus

Återför fosforn från maten 6 000 ton fosfor i svenskt slam. Hans Augustinsson, Hushållningssällskapet Linköping

Betans plats i foderstaten Sockret hindrar bakterietillväxt. Martin Melin, Hushållningssällskapet Halland

Ökad tröskkapacitet Flera vägar att gå. Per-Anders Algerbo, JTI

Rågens styrkor i fält och gris God riskspridare med tappar i fodervärde. Per Modig, Hushållningssällskapet Kristianstad

Majsskörd för bästa foder Höj kolvandelen och stärkelsehalten. Linda af Geijersstam, HS Rådgivning Agri

Strip Tillage Bearbetar inte mer än nödvändigt. Gunnel Hansson, HIR Malmöhus

Små frön offras vid djup sådd Mer rajgräs och mindre timotej. Emma Hjelm, HIR Malmöhus och Sofia Kämpe, HS Skaraborg

Cameleon utmanar Hävdar sig väl i åkerböna och raps. Björn Roland, Hushållningssällskapet Skara

Arvensis nr 4, 2012

arvensis-12-4

Rapsen spöar höstvetet. 600 kronor fördel raps 2013. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Minst 25 öre kilot. Halmen viktig för bördigheten. Henrik Nätterlund, HIR Malmöhus

Bredspridning av vall. Jämn förtorkning och högre kapacitet. Christer Johansson, LRF Konsult

Tröskar 16 ton när allt går på räls. Vatten är nyckelfaktorn på Nya Zeeland. Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord

Ljuset gör jobbet. Sval och lång säsong fyller vetekärnorna. Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord

Vatten begränsar skörden. Krävs 2 ton extra för investering. Per Hansson, HS Kristianstad

Ökat svamptryck i majsen. Comet gör behandling möjlig. Olof Pålsson, HIR Malmöhus och Linda af Geijersstam, HS Rådgivning Agri

Känn insekten i majsen. Bevaka fienderna. Linda af Geijersstam, HS Rådgivning Agri

Tukta tistel och kvickrot. En arsenal av åtgärder krävs. Per Ståhl, Hushållningssällskapet, Linköping

Silotorkning utan mögel. Upp till 20 procent vatten okej. Nils Jonsson, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik

Densitet och ts. Tunga faktorer i plansilon. Emma Hjelm, HIR Malmöhus och Rolf Spörndly, SLU

Arvensis nr 3, 2012

arvensis-12-3

Affärer på världsmarknaden. Kina avgör proteinproserna. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Gulrosten byter skepnad. Håll koll på vete- och rågfälten. Gunilla Berg, Jordbruksverket, Växtskyddscentralen.

Frisk gröda blev sjuk. Gulrosten hotar ekoodlingen. Henrik Nätterlund, HIR Malmöhus

Värd att skona i vallinsådden. Acceptera hämning vid högt ogrästryck. Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri, Kalmar

Fler val i baggebekämpningen. Tidpunkt och resistensrisk avgör. Erik Jönsson, HS Skaraborg.

Sensor med känsla för kväve. Lönsam redan vid 200 hektar. Henrik Stadig, HS Skaraborg.

Högt eller lågt pH i tanken. Krav varierar med preparat. Rikard Andersson, HIR Malmöhus

Väl rustad för IP och resistens. Kombinera hacka och kemi i majsodlingen. Frans Johnsson, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri, Kalmar

Stadigt stigande flispris. Salix kräver aktiv försäljning. Håkan Rosenqvist

Vete vs Salix. Jämnt skägg vid 6,5 ton höstvete. Håkan Rosenqvist

Arvensis nr 2, 2012

arvensis-12-2

Klarar vi konkurrensen? Fördelarna överväger nackdelarna. Krönika av Stefan Gustavsson, HS Kristianstad

Prissäkra skörden. Volym och likviditet avgör valmöjligheterna. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Snärjmåra värst i klassen. Skördeförlusten varierar med ogräsarten. Rikard Andersson, HIR Malmöhus

Anpassad gödsling och fånggröda. Spar pengar och kväve med fånggröda i majs. Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri, Kalmar

Bönan slår havren. Gratis kväve och högt förfruktsvärde. Henrik Nätterlund, HIR Malmöhus

Få försök stödjer djupluckring. Men passar lätt jord och packad vändteg. Johan Arvidsson, SLU

Ta alltid egen analys. Stor variation i flytgödselanalyser. Marie Lundberg, HS Konsult, Nyköping

Framtidens sprutteknik. Trend mot ökat krav på vindavdrift. Eskil Nilsson, Visavi och Olof Pålsson, HIR Malmöhus

Minska torkens oljeberoende. Låt gårdens biobränslepanna ta torkens basbehov. Per-Anders Algerbo, JTI

Nyheter på kemifronten. Hopp om fler alternativ mot baggarna. Gunnel Hansson, HIR Malmöhus

Vetekalkylen 2012 vs 2002. Växtnäring slukar en tredjedel av vinsten. Patrick Petersson, HIR Malmöhus

Arvensis nr 1, 2012

arvensis-12-1

Ansvarig skördeutveckling sökes Markvården den felande länken. Krönika av Björn Roland, HS Skaraborg

Bioenergi driver efterfrågan. Men högre kostnader hotar lönsamheten. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Snålt med P straffar sig i längden. Dags att gödsla underhåll i klass III. Henrik Nätterlund, HIR Malmöhus

Fler kärnor vid majssådd. Liten risk för låg stärkelsehalt. Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri, Kalmar

Ett kilo kväve ger två kilo mull. Högre skörd ökar mullhalten. Thomas Kätterer, Holger Kirchmann och Gunnar Börjesson SLU, Uppsala

Dyrare arranden i Sverige. 1 000 kr högre än i Storbritannien. Stefan Gustavsson, HS Kristianstad

Manganbetning säkrar starten. Trygga den tidiga tillväxten för 100 kr. Johan Gottfridsson, HS Gotland

Gynna klövern vid vallanläggning. 35 – 45 procent klöver ger prisvärt foder. Sofia Kämpe, Hushållningssällskapet Skaraborg

Tätare dräneringsdiken. Intensivare odling kräver mer. Peter Malm, HS Kristianstad

Annan vall med ändrad blandning. Nytt innehåll ger ändrade egenskaper. Kerstin Andersson, HIR Malmöhus och Linda af Geijersstam, Hushållningssällskapet Rådgivning Agri, Kalmar

Vetekalkylen 2012. Henrik Nätterlund, HIR Malmöhus

Arvensis nr 7, 2011

arvensis-11-7

Reglering tät som en djungel. Kräv transparens innan rapsleverans. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Val av reningsteknik viktigt. Nollsummespel med AdBlue. Per-Anders Algerbo, JTI

Gräslig skillnad i kvävebehov. Högre optimum med rörsvingelhybrid. Linda af Geijerstam, HS Kalmar

Moddus efter behov & uppköpare. En hjälpande hand för ca 150 kronor. Mattias Hammarstedt, HS Kristianstad

Snedbelastning ökar rasrisken. Försäkring täcker inte skadorna. Anders Olsson och Olof Friberg, HIR Malmöhus

Bearbeta på våren. Passar bra då hösten är blöt. Mats Engquist, HS Konsult, Strängnäs

Utmaning med specialfröodling. Stor variation i intäkt mellan år. Kristina Yngwe, HIR Malmöhus

Direktsådd kräver flexibilitet. Tolererar max 9 procent skördetapp. Anders Månsson, HS Rådgivning Agri, Östergötland

Kalkyl extra viktig vid prissäkring. Syna posterna i vetekalkylen 2012. Patrick Petersson, HIR Malmöhus

Arvensis nr 6, 2011

arvensis-11-6

Rörlig gödselmarknad. Produktionskostnad avgör inte priset. Anders Pålsson, HIR Malmöhus

Insatser på bred front. 3 rådgivare ger dig svaren på fusariumets gåta. Martin Niklasson, HS Väst, Anders Pålsson, HIR Malmöhus, Michaela Baumgardt, HIR Malmöhus

Hemmarensad böna. God lönsamhet men kräver sund vara. Marcus Eriksson, HS Konsult Uppsala

Lägg fast de skadliga spåren. Kombinera tunna, spruta och tröska. Carl Blackert, Växa Halland

Hybridernas lovsång. En seniorrådgivares betraktelser. Nils Yngveson, HIR Malmöhus

Koll på kalium i vall och foder. Se upp på jordar med låg vittring. Emma Hjelm, HIR Malmöhus

Maxa höstspannmålan till gris. Kombinera med havre som ger fiber. Morten Haastrup, Videncentret for landbrug, Århus

Spara bränsle med rätt redskap. Jordarten har stor betydelse. Christer Johansson, LRF Konsult

Mullhalt på allvar. Livet i marken bygger bördigheten. Göte Bertilsson, Greengard

Arvensis nr 5, 2011

arvensis-11-5

Ekoodling med högt netto. Foderbrist ökar lönsamhet. Henrik Nätterlund, HIR Malmöhus

Effektiv transport. Sparsam körning vinner tid och bränsle. Per-Anders Algerbo, HIR Malmöhus

Senaste kemi-nyheterna. Tre nyregistreringar att titta närmare på. Anders Bauer, HIR Malmöhus, Thomas Wildt Persson, HS Kristianstad, Anders Adholm, HIR Malmöhus och Michaela Baumgardt, HIR Malmöhus

Hundratals maskmil. Bördighet med många och tjocka maskar. Jens Blomquist, Agraria Ord & Jord

Majsens fiende. Majsmottets larver går bärsärkargång. Olof Pålsson, HIR Malmöhus

Flexibelt med Broadway. Säker effekt mot åkerven, losta och örtogräs. Rikard Andersson, HIR Malmöhus

Skörda efter frost. Ingen vinst att vänta med majsskörd. Rolf Spörndly, SLU, Uppsala

Hälften så bra. Halv direkt fosforeffekt i organisk gödsel. Björn Roland, HS Skaraborg

Dalande falltal. En grodd kärna kan fälla hela partiet. Kristina Yngwe, HIR Malmöhus

Packa minimalt. Band minst lika bra som dubbelmontage. Johan Arvidsson, SLU.

Arvensis nr 4, 2011

arvensis-11-4

Höstrapsen står sig Grödkalkylen guidar dig rätt inför 2012. Carl Blackert, Växa Halland

Säkerhet avgör höstvetesort Kvalitet, stråstyrka och vinterhärdighet viktigast. Nils Yngveson, HIR Malmöhus

Vinklad dusch Ökad träffyta förbättrar effekten. Peter Kryger Jensen, Århus universitet, Flakkebjerg

Allt fungerar Kapaciteten får avgöra metod för rapsetablering. Johan Wellander, HS Konsult Örebro

Variera kalkgivan med precision Lägg kalken där den gör mest nytta. Lena Haraldsson, HIR Malmöhus

Spara spill Helsädesbord sparar 1 200 kilo. Fredric Johansson, Hushållningssällskapet, Gamleby

Riskpremie i arrendet Avräkningspriset största riskfaktorn. Stefan Gustavsson, HS Krist

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.