Ur innehållet i Arvensis nr 2 med utgivning 11 mars 2019:

Öka kapaciteten på sprutan – Minska vätskemängden # Satsa högt eller satsa rätt – Optimera dina insatser # Följ upp och anpassa växtskyddet – Nollrutan är viktigaste kvittot # Välj spruttidpunkt med omsorg – Gynnar parasiterna i raps # Bedöm risk för fosforläckage – Matjordsprov visar nivån # Ökad tillgång på biogödsel – För spridning i ekologisk odling # Borgeby Fältdagar: Tema Vatten – Vad händer med grundvattnet? # Lyckas med vallinsådden – Så små frön grunt # Mellangröda till foder?  Inte lönsamt varje år # Krönika – ”Smittskydd är skitviktigt”

Notiser: Fosfor bör placeras, Samma vetesort efter bra och dålig förfrukt, Blanda foder i torksilon, Använd rågen till nöt, Plöjning påverkar inte klimatgaser, Bekämpa inte trips i vårkorn, Måttligt kvävebehov i rapsen, Maskinkostnaderna bör minska, Bred sprutbom instabilare, Svamparna håller låg profil i majs, Jordbearbetning och utlakning komplext

 

Vill du provläsa Arvensis? Nummer 4/5 2017 kan du läsa direkt på webben >> LÄS Arvensis nr 4/5 HÄR

I dubbelnumret hittar du artiklar, notiser och vår guide till Borgeby Fältdagar 2017

Prenumerera på Arvensis

Ett års prenumeration, 8 nummer

  • inom Sverige, Norge, Danmark 895 kr + 6 % moms (Danmark: ange VAT-nummer).
    Skriv land och ev. VAT-nummer i meddelanderutan.
  • inom Finland 99 euro + 6 % moms (dras av om VAT-nummer anges).
    Skriv land och VAT-nummer i meddelanderutan.

Vid frågor om prenumerationen, kontakta arvensis@hushallningssallskapet.se eller Stina Jönsson.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.