Nyttodjursslinga och mikrozoo

Nyttodjur kallas insekter och smådjur, när vi beskriver deras viktiga funktioner i naturen. Besök vår nyttodjursslinga och mikrozoo för att lära mer om de olika nyttodjur som finns i trädgården, på åker, äng och i skogen.

I trädgården runt boningshuset har vi byggt upp ett mikrozoo, som består av bon och gömslen, tillverkade för trädgårdens små nyttodjur som exempelvis humlor, bin och igelkottar. I landskapet runt gården finns en lite längre nyttodjursslinga, där du kan lära dig om nyttodjuren och titta på deras naturliga boplatser i ängar, beteshagar och skogsmiljö.

Folder om nyttodjurslingan »
Lyssna utefter slingan:

 

Folder om Mikrozoo »

Mikrozoo och nyttodjurslinga är öppna för allmänheten året om men passar bäst att besöka under vår, sommar och höst.

Karta

Hitta din kontakt. Vi väntar på att få höra från dig.