Tjäldjupsmätningar 2019

Nu har årets tjäldjupsmätningar på Klostergården satt igång! Vi publicerar resultaten från mätningarna löpande.

Mätningarna görs på två skiften. En lerig mo där det odlas lusernvall (K5), och en mullrik styv lera där grödan är höstvete (K7).

Datum Tjäldjup (cm)
K5 – Lusernvall
Snödjup (cm)
K5 – Lusernvall
Tjäldjup (cm)
K7 – Höstvete
Snödjup (cm)
K7 – Höstvete
2019-01-22 24 0 16 0
2019-01-28 36 6 32 3
2019-02-04 41 13 30 11
2019-02-12 37 0 27 0
2019-02-19 0 0 0 0