Tjäldjup vid Klostergården vecka 5

Här redovisar vi mätning av tjäldjup vid Klostergården utförda måndag 1 februari.

Plats 1:

Tjäldjup 15 cm snödjup  12 cm

Plats 2:

Tjäldjup 12 cm snödjup 12 cm