Temakväll ska öka kunskapen kring hyggesfritt skogsbruk

Åsikterna är många och det finns en viss begreppsförvirring kring hyggesfritt skogsbruk. Nu anordnar Hushållningssällskapet Halland en temakväll för att öka kunskapen i ämnet.

Under kvällen kommer Lars Drössler, forskare på SLU i Alnarp berätta om metoder för att bedriva hyggesfritt skogsbruk och vad forskningen kommit fram till. Anders Hejnebo från Skogsstyrelsen berättar vad skogsvårdslagen säger samt hur skogsstyrelsens policy och rekommendationer ser ut.

– Ambitionen för kvällen är att öka kunskapen om hyggesfritt skogsbruk oavsett om man är förespråkare eller inte. Man kanske får anledning att omvärdera sina åsikter säger Olof Stenström, skogskonsult på Hushållningssällskapet.

Läs mer om temakvällen och hur du anmäler dig