Teknikdemonstrationer landet runt

Runt om i landet arrangeras nu olika träffar med inriktning på teknikdemonstrationer. En genomfördes i Skåne under torsdagen och även i Östergötland och Västmanland planeras arrangemang.

Under torsdagen genomförde Hushållningssällskapet Skåne en teknikdemonstration med fokus på majsodling. Träffen var välbesökt och hade två visningstillfällen med 50 deltagare vardera. Fokus låg på hur man lyfter sin majsodling och på så sätt sin lönsamhet som lantbrukare. Val av sort och strategi för att hantera ogräs varvades med tekniska inspel som hur man med ny bevattningsteknik kan lyfta sin majsodling samt hur man kan använda datamodeller för att bestämma skördetidpunkten för sin majs.

-Vi som  arrangör liksom besökarna var väldigt nöjda med denna informativa och nyttiga dag i majsfältet, säger Kristoffer Gustafsson i arrangörsstaben.

HS Konsult med verksamhet vid bland annat Brunnby försöksgård utanför Västerås anordnar träff tisdag 15 september. Där kommer etableringstekniker i olika såbruk demonstreras, berättar Gunnar Cederberg.

Hushållningssällskapet Östergötland har två träffar i månadsskiftet. Tisdag 29 september i Bårstad och torsdag 1 oktober i Örminge, berättar Christian Danielsson.

På träffarna kommer man gå igenom olika sätt att använda sig av styrfiler med hjälp av cropsat, drönare, markkartering.se med flera. Hur skapas styrfilen och hur får man den till traktorn? Till vilka maskiner går det att använda sig av styrfiler?

Träffarna finansieras genom Jordbruksverkets landsbygdsprogram.