Tänker du på ägarskifte?

Under 2019 startar ett mentorskapsprogram för dig som funderar på flera olika frågor kring ägarskifte. Vi vänder oss både till dig som…

 • … vill lämna över gården inom familjen
 • … vill lämna över gården utanför familjen
 • … saknar någon att lämna över gård till
 • … dig som redan har lämnat över din gård
 • … är nybliven gårdsägare
 • … vill bli gårdsägare inom familjen
 • … vill bli gårdsägare men saknar släktgård

 

I detta mentorskapsprogram om ägarskifte får du

 1. Du matchas ihop med en annan företagare inom branschen som också är i ägarskiftesprocessen, tillsammans kan ni bolla tankar och testa idéer. Ni träffas själva vid fem tillfällen.
 2. En föreläsning med jurist och en med ekonomirådgivare som handlar om ägarskifte
 3. Under tre kvällar kommer vi ha gemensamma diskussionsträffar.
 4. Ett sammanhang att resonera och diskutera såsom rättvisa mellan syskon och släktingar, förväntningar, att arbeta tillsammans, att lämna och ta över ansvar mm
 5. Detta är 10 träffar med start 9 september 2019
 6. Det är kostnadsfritt tack vare stöd från Jordbruksverket och EU.

 

Det finns max 25 platser, först till kvarn. De gemensamma mötena sker kvällstid företrädesvis i Jönköping.  Är det intressant får du gärna höra av dig till:

Lovisa på telefon 0703-064 536 eller lovisa.filipsson@hushallningssallskapet.se

Nicklas på telefon 0709-643 008 eller nicklas.bengtsson@hushallningssallskapet.se