SVT uppmärksammar viltskadorna

SVT uppmärksammar Hushållningssällskapets rapport om viltskador. I ett nyhetsinslag uttalar sig lantbrukaren Mattias Hammarstedt:

– Vi kan inte ha så mycket gris som vi har nu, det spårar ur helt.

Hjortar, gäss och tranor trampar ner och äter upp spirande plantor på åkrarna. Men störst skador orsakar vildsvinen.

– De kan lägga hur mycket energi som helst på en liten matbit och ska de äta sig mätta på ärtor har de snart ätit upp ett helt fält, säger Mattias Hammarstedt i Skurup till SVT.

Att TV-kanalen uppmärksammar problemet, som inte bara förekommer i Skåne, är för att Hushållningssällskapet senaste veckorna beskrivit just viltets skadeverkan, inte minst vid fältförsöken.

Arbetsinsatser med att upptäcka och förhindra skador av vilda djur i fältförsöken blir alltmer tidskrävande. Fler fältförsök och försöksstationer måste stängslas in, vilket medför ökade kostnader.

– Viltskadorna sätter käppar i hjulet för vår kunskapsutveckling genom att forskningsmaterial förstörs och försenas. Konsekvensen av viltskadorna är att vi inte alls kan bedriva fältförsök i vissa områden på grund av den stora skaderisken, konstaterade Ola Hallin, försöksledare på Hushållningssällskapet i pressmeddelandet.

Se gärna hela tv-inslaget här!