Sveriges mest effektiva energinätverk består av lantbruksföretagare

Det finns cirka 40 energinätverk i Sverige med drygt 300 företag knutna till sig. Syftet med närverken är att företagen ska effektivisera sin energiförbrukning. Sveriges enda lantbruksnätverk visar sig vara bäst i klassen!

Energinätverket för lantbrukare leds av en koordinator från Energikontoret i Skåne och en energiexpert från HIR Skåne, Nils Helmersson. I landet finns cirka 40 nätverk med totalt cirka 300 företag. I Skåne finns 4 olika nätverk och Sveriges enda lantbruksnätverket som består av 11 olika företag.

Satsningen på energinätverk finansieras av EU-medel och startades 2017. Syftet är att hjälpa företagen att effektivisera sin energianvändning med 15 procent. Alla företag som deltar gör inledningsvis en energikartläggning och tar sedan fram en energipolicy, mål och en handlingsplan för sin verksamhet. Genom kontinuerlig uppföljning och fysiska träffar har företagarna fått inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte.

Efter uppföljningen 2019, då företagen jobbat i två år i sina nätverk, var det gemensamma resultatet i landet 11,1 procent med en median på 10,8 procent. Lantbruksnätverket i Skåne stack dock ut med en total energieffektivisering på hela 39 procent och en median på 33,6 procent.

Även i år har nätverket jobbat vidare och tack vare finansiering via Jordbruksverket kommer även fler lantbruksnätverket kunna startas upp. Nätverken kan finnas i hela landet!

Vill du komma i kontakt med någon av de deltagande företagen för att höra mer om deras resa?

Kontakta energirådgivare Nils Helmersson, nils.helmersson@hush.se 010476 22 28

 

De deltagande företagen finns södra och västra delarna av Skåne.