Sverigeförsöken i nytt format!

Från och med 2020 släpper Hushållningssällskapet en samlad försöksrapport för hela Sveriges fältförsök. Genom att sammanställa försök nationellt blir underlaget större och kan därför ge mer tillförlitliga resultat.

Lantbrukets utmaningar och förutsättningar förändras ständigt. En framtida ökning av livsmedelsproduktion per hektar, högre risk för invasiva ogräsarter, resistensutveckling och politiska beslut är några av utmaningarna.

I slutet av januari släpps Hushållningssällskapets nationella försöksrapport, som ersätter de tre regionala försöksböckerna. Genom att släppa en försöksrapport för hela Sverige blir underlaget större och ger därför fler tillförlitliga resultat.

Boken kommer fortfarande bevara de regionala skillnaderna som funnits i de tidigare rapporterna. Även de regionala kommentarerna kommer finnas kvar då de säger mycket om de gällande odlingsförhållandena.

Försöksåret 2018/2019 har varit ett normalt år, speciellt jämfört med det varma och torra 2017/2018. Till skillnad från den blöta hösten 2017 var det en rekordstor höstsådd 2018. Våren 2019 började med relativt mycket nederbörd i mars för att sedan bli en varm april. I vissa delar var det i april väldigt varmt på dagarna och minusgrader på nätterna, vilket ställde till det vid ogräsbekämpning. I maj blev det ostabilt väder och grödorna kunde utvecklas normalt. Sommaren blev sedan normal för de flesta delarna av landet men tyvärr var det vissa delar av östra Sverige som även denna sommar hade väldigt torrt.  Många intensiva skurar drabbade flertalet område sent på säsongen vilket resulterade till en del liggsäd och därmed kasserade skördar. Skördarna blev glädjande normala till höga trots en del motgångar.

Ta del av alla de försöksresultat som finns runt om i landet. Alla resultat hittas på www.sverigeforsoken.se. Tveka aldrig att kontakta oss på Hushållningssällskapet så hjälper vi gärna till.

 

Ulrika Dyrlund Martinsson, Hushållningssällskapet Skåne

Agnes Hellgren, Hushållningssällskapet Östergötland