Svenska landskapsrätter – Tävla och ta fram bidrag på Hallands landskapsrätt!

Sveriges huvudstad Stockholm har blivit utsedd till Europas Gastronomiska Huvudstad 2023. I samband med detta inbjuds Sveriges län att delta med bidrag på en landskapsrätt eller meny till det gemensamma initiativet ”Svenska Landskapsrätter”. I Halland har Hushållningssällskapet Halland och Hallands Mat Akademi fått förtroendet att utse det Halländska bidraget.

Syftet med de svenska landskapsrätterna är att visa på Sveriges gastronomiska bredd och betydelse för landet. Bakom initiativet står Gastronomiska Akademien, Måltidsakademien och Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien med ambitionen att profilera svenska måltider för att stärka den nationella livsmedelsstrategin och utveckla den gastronomiska turismen i Sverige.

Akademiernas förhoppning är att tillsammans med de 21 svenska länen stimulera till kreativa nytolkningar av lokala rätter och måltidstraditioner. På detta sätt kan nya generationers intresse för landskapens betydelser av unika råvaror och måltider väckas till liv, till glädje för svensk måltidskultur och landsbygdsutveckling.

Akademierna vänder sig till landshövdingarna i de svenska länen, som representanter för de olika landskapen med sina speciella särdrag vad gäller såväl råvaror som måltidskultur. I Halland har Landshövding Brittis Benzler gett Hallands Mat Akademi och Hushållningssällskapet Halland förtroendet genomföra detta arrangemang tillsammans med andra mataktörer.

Akademin representeras av

Evert Grahn, Ordförande i Akademin

Annika Bergman, Ledamot av juryn i Akademin samt VD Hushållningssällskapet Halland

Eva Hessel, Matkonsulent och ledamot av juryn från Akademin

Länsstyrelsen representeras av

Brittis Benzler, Landshövding

Kristin Ovik, Chef Landsbygdsenheten

 

Instruktioner till dig som vill vara med:

Tävlingen är öppen för alla. Välkommen att lämna in förslag till Hallands nya Landskapsrätt!

  • Ditt bidrag kan bestå av enskilda rätter som sätts samman till en meny eller om du väljer att lämna in förslaget som en komplett meny bestående av förrätt, varmrätt och dessert.
  • Bifoga recept på det du lämnar in och en beskrivning av de lokala råvaror som ingår.
  • Det är även välkommet att komma med förslag på måltidens konstnärliga gestaltning i form av lokalt tillverkade textilier, glas och porslin.
  • Skicka in ditt förslag senast den 17 april till ledamot Eva Hessel eva@hessel.net eller Annika Bergman bergman@hushallningssallskapet.se
  • De olika landskapsrätterna ska lanseras och presenteras regionalt i varje län samt med en nationell presentation i Stockholm på Måltidens Dag, torsdagen den 20 oktober 2022.

Varmt välkomna att utveckla vårt gastronomiska arv i Halland!

 

Kontaktpersoner