Svartrosten är tillbaka

Svartrostangrepp på vete i Uppland tyder på att en besegrad fiende är tillbaka.

Växtodlingsrådgivare Johan Kullsand uppmärksammade i somras ovanligt svåra angrepp av svampsjukdomen svartrost i ett vårvetefält utanför Almunge i Uppland.

Läs hela artikeln på SLU:s hemsida