Subventionerad rådgivning

- Utnyttja förgröningsstödet till ökad mångfald

För att få förgröningsstödet behöver du som lantbrukare ha så kallade ekologiska fokusarealer. Dit räknas träda, salixodling, kvävefixerande grödor, obrukade fältkanter och vallinsådd.

Det går att utforma ekologiska fokusarealer på din gård så att de gynnar fåglar, vilt, pollinerare och andra nyttodjur, som jordlöpare och spindlar.

 

Våra rådgivare tar tillsammans med dig fram en flerårig rådgivningsplan för åtgärder kring förgröningsstödet din gård.

Rådgivningen finansieras med 70% av Landsbygdsprogrammet.

 

Antalet rådgivningar är begränsat, kontakta oss redan idag!

 

Sören Eriksson 070-746 25 88 soren.eriksson@hushallningssallskapet.se

Petter Haldén 070-338 55 58 petter.halden@hushallningssallskapet.se

Frida Hedin 0727-41 94 14 frida.hedin@hushallningssallskapet.se

EU-logga_Investerar i landsbygdsområden