Studieresa till V Götaland och tre ekologiska nötköttsföretag

Följ med på resa till Västra Götaland Tema utfodring och fodereffektivitet. Vi besöker tre spännande ekologiska gårdar i Karlskoga och Västergötland.

Vi åker med Vikmans buss, Brunskog och bussen utgår från Hushållningssällskapet i Karlstad 7.30. Åter Karlstad ca 21.00.

Besök Johan Tell, Ölanda Säteri
Johan driver 3 gårdar och har på några få år byggt upp en av Sveriges största nötköttsbesättningar med 2000–2200 djur. På Ölanda Säteri har man med 120 dikor och vidare uppfödning av ungnöt. Affärsidén är att producera kött av högsta kvalitet genom kostnadseffektiv produktion. Johan har ständigt kontroll på djurets vikt och foder. Under stallsäsongen när det är som mest djur går det åt 35 ton foder varje dygn. Köttet under säljs eget varumärke, Ölandakött.  Ölanda har sedan 2002 varit helt ekologisk.

Lunchbuffé  på Flämslätt Stifts- och kursgård

Besök hos Sten & Eva-Lott Catoni, Backgården Istrum
På Backgården finns idag ca 200 dikor med rekrytering. Avelstjurarna är av raserna Limosine, Simmenthal och Blonde. Dikor samt rekryteringskvigor är ekologiska. Man föder själva upp alla djur till slakt. Förutom de egna djuren köps 600-700 djur per år in för slutgödning.

Börje Danielsson och Katarina Larsson, Lämås gård Karlskoga
På Lämås finns ett imponerade isolerat dikostall byggt i egen regi. Man har ca 180 dikor med liggbåssystem och alla kalvar föds upp på gården till slakt.  Utfordring sker med stationär foderblandare och bandfoderfördelare med minimalt med foderspill. Lämås gård erbjuder ekologiskt nötkött som säljs till lokala Ica Maxi i Karlskoga.

Middag. Vi avslutar resan i festlokal på Lämås gård med gemensam måltid!

Kostnad: Mat och dryck faktureras. Ca 300 kr.

Inbjudan som pdf

Anmälan senast 20 januari till:

Karin Granström, 070 25 76 760 eller  karin.granstrom@hushallningssallskapet.se

Anmälan är bindande. Meddela vid anmälan om eventuella matallergier!

Arrangörer: Hushållningssällskapet i samarbete med Värmlands Nötköttsproducenter

Resan finansieras med stöd från Europiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.