Studiebesök för blivande studerande

I går var det studiebesök på Ingelstadgymnasiet. Det var en grupp blivande studerande i Skogsutbildning.

En utbildning Hushållningssällskapet anordnar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Man tittade runt på skolan och gjorde även ett besök i skogen där Börje Gunnarsson visade grunderna i hur man hanterar en motorsåg. Utbildningen kommer att starta i början av maj och pågå under 40 veckor.

studiebesok_ingelstad02_150420