Strukturkalka med LOVA-bidrag genom Hushållningssällskapet Halland

Är du intresserad och har fält som är aktuella för strukturkalkning ?

Strukturkalkning innebär kalkning med bränd eller släckt kalk som ger en stabilisering av leraggregat. Det bidrar till en mer lättbrukad och bördigare jord, samtidigt som fosforutlakningen via erosion minskar. Hushållningssällskapet Halland har fått en ansökan om strukturkalkning av ca 250 ha lerjord i Halland beviljad, där LOVA-bidrag finansierar halva kostnaden. Den mark som är aktuell ska ha en lerhalt på minst 20 % och mängden kalk anpassas utifrån lerhalten från 6 ton vid 20 % ler till 9 ton vid 35 % ler eller mer. Kalken måste spridas vid torra och bra förhållanden på väldränerade fält för att man ska få önskad effekt. Fält med höstraps, träda och vall kommer att prioriteras men även fält där det nu växer höstsäd kan vara aktuella.

Kalken ska spridas med tvåstegsspridare med GPS-styrning med tilldelningsfil som är gjord av Hushållningssällskapet Halland som underlag. Lantbrukaren betalar inget extra för att ta fram denna tilldelningsfil. Efter spridningen måste kalken omedelbart inarbetas i marken genom att man kör 2 ggr med kultivator. Lantbrukaren väljer själv inköpskanal för kalken samt vem som sprider och myllar den.

Beroende på lerhalt, och därmed kalkåtgång, blir kostnaden ca 6000-8000 kr per hektar för kalk, spridning, inbrukning samt rådgivning och administration där LOVA-bidrag genom Hushållningssällskapet kommer att täcka halva kostnaden.

Kontakta snarast Johan Skyggeson (tel 035-465 14) alt. Jakob Eriksson (tel 070-020 91 47)

Först till kvarn gäller men vi kommer också att göra en prioritering utifrån årets gröda och förhållanden för att få största möjliga nytta av strukturkalkningen.