Strömma Naturbrukscentrum, ny gymnasieskola i Hushållningssällskapets regi

Nu blir det nystart för naturbruksutbildningen i Västra Götalandsregionen. Hushållningssällskapet Sjuhärad köpte Strömmaskolan av Västra Götalandsregionen i somras,och nu har Skolinspektionens godkänt  friskoleansökan.

Västra Götalandsregionen ville efter en internutredning 2015 minska antalet skolor kraftigt och Strömmaskolan var en av skolorna som skulle läggas ned. Men nu har Hushållningssällskapet sett till att skolan får leva vidare.

Claes-Göran Claesson, ordförande Hushållningssällskapet Sjuhärad är glad över att alla tillstånd nu är klara.

– Detta innebär att vi nu med kraft kan marknadsföra våra utbildningar för ungdomarna i Sjuhärad och Göteborg. Skolan har ju ett riktigt bra läge, både närhet till alla Sjuhäradskommunerna och till stora befolkningscentra. Detta är viktigt för vi vet att gymnasieungdomar inte flyttar särskilt långt. Utan Strömma skulle det bli alldeles för få utbildade inom gröna näringar i vår del av landet.

– Hushållningssällskapet Sjuhärad driver sedan länge Rådde försöksgård i Länghem för utveckling av ny kunskap. Vi förmedlar kunskap genom vårt delägda bolag Rådgivarna i Sjuhärad. Nu får vi möjlighet att ge många unga en inträdesbiljett till våra gröna näringar. Tillsammans är detta ett viktigt strategiskt steg i arbetet med att skapa en levande landsbygd med ett näringsliv som växer.

– Våra profiler kommer att vara lantbruk, djurvård och häst. Vi kommer även ge möjlighet till naturvetenskaplig inriktning för de elever som vill läsa vidare tex till agronom eller veterinär berättar Claes-Göran.

Strömma Naturbrukscentrum kommer att vara mer än ett ungdomsgymnasium. Det kommer att tillsammans med Rådde försöksgård vara Sjuhärads gröna utvecklingscentrum. Detta innebär även vuxenutbildningar och annan uppdragsverksamhet samt forsknings- och utvecklingsprojekt tillsammans med Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Kunskap är färskvara och måste ständigt förnyas, avslutar Claes-Göran Claesson

Mer information hittar du på www.strommanaturbruk.se

 

Kontakt:

Claes-Göran Claesson
Ordförande Hushållningssällskapet Sjuhärad och Strömma Naturbrukscentrum AB
Telefon: 070-3471905