Strandskyddsdelegationen träffade Hushållningssällskapet

Strandskyddsdelegationen är nu inne på sitt tredje år och ska i december överlämna sin rapport till regeringen. Delegationen har i uppgift att ”utföra och samordna en informations- och kunskapsinsats när det gäller frågor som berör tillämpningen av strandskyddsreglerna. Delegationen ska utgöra en arena för erfarenhetsutbyte och dialog”

Hushållningssällskapens förbundsordförande Sven Lindgren, tillsammans med Mats Halling, Vd för Hushållningssällskapet i Kalmar, Kronoberg och Blekinge och förbundsdirektör Jesper Broberg träffade Lärke Johns ordförande för Strandskyddsdelegationen och Johanna Ersborg, Kommittésekreterare vid ett möte i Stockholm.

Johanna Ersborg och Lärke Johns från Strandskyddsdelegationen.

Johanna Ersborg och Lärke Johns från Strandskyddsdelegationen.

Hushållningssällskapet fick information om delegationens uppdrag och hade även möjlighet att lämna synpunkter och förslag till utredningen.

Varför ska det krävas ”särskilda skäl” för att få ja till verksamhet i strandnära lägen? Borde det inte vara tvärtom – särskilda skäl för kommunen (länsstyrelse) att säga nej, undrade bland annat Förbundsordförande Sven Lindgren.

Sven

Sven Lindgren, förbundsordförande Hushållningssällskapens förbund

Mer information från Strandskyddsdelegationen finns på www.strandskyddsdelegationen.se