Stort intresse för odling av hasselnötter

Under onsdagen den 19 oktober arrangerades ett hasselnötsseminarium med föredrag och workshop på Lilla Böslid.
Det var ett stort intresse och drygt 20 personer valde att delta för att lära sig mer om hasselnötter. Genom föredrag och diskussioner fick deltagarna en inblick i kulturarvet kring hasselnötsodling och vilka möjligheter och förutsättningar det finns i Sverige idag för att kunna odla hasselnötter.

Vill du lära dig mer om hasselnötter?

Inom projektet Svensk nötodling – vårt kulturarv har det tagits fram två olika broschyrer om hasselnötter, en om kulturarvet och en om odling. Läs broschyren direkt på webben via länkarna nedan. Vi kan också skicka tryckta exemplar. Kontakta Anna-Carin Almqvist om du är intresserad.

Broschyrer

Hasselnötter – en del av vår kulturhistoria

Odling av hasselnötter