Stort intresse för digitala jordbrukardagar

De skånska Jordbrukardagarna hålls varje år i januari och presenterar de senaste försöksresultaten och det viktigaste nyheterna inför årets EU-säsong. Årets föreläsningar har hållits digitalt vilket lett till över 1 800 visningar.

Föreläsningarna kommer ligga kvar på Hushållningssällskapets  Youtube-kanal under hela våren.

 

Måndagen den 18 januari – Nytt från försöken i höstsäd 

VD Sven Fajersson inleder.

  • Mest lönsamma höstsäden? – resultat från artförsöken. Gunnel Hansson – Odlingsutvecklare, HIR Skåne, Hushållningssällskapet Skåne & Skånes försöksringar
  • Renkavle i skånska och danska försök. Rikard Andersson, Växtskyddscentralen Alnarp 

 

Tisdagen den 19 januari – Oljeväxter till nytta och problem 

  • Efterverkan av olika mellangrödor. Gunnel Hansson och Martin Krokstorp, Krokstorps gård
  • Oljerättika och klumprotsjuka. Ann-Charlotte Wallenhammar, SLU och HS Konsult

 

Onsdagen den 20 januari – Rätta insatserna

  • Ditt digitala verktyg Markkartering.se. Fredrik Hansson Hushållningssällskapet Skåne och Frans Brodde, HIR Skåne
  • Varför svampangrepp 2019 men små angrepp 2020? Gunilla Berg, Växtskyddscentralen Alnarp

 

Torsdagen den 21 januari – Kolinlagring på agendan

  • Ny CAP – mer av stödet till miljöåtgärder. Ingemar Henningsson, HIR Skåne
  • Vad vi vet om kolinlagring? Thomas Kätterer, SLU Uppsala